Kilpailuehdotusten arviointia Sibbesborgissa

Kirjoitettu: 17.10.2011

Sipoon Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailussa verkko-osallistuminen on ollut mukana kilpailun ohjelmointivaiheesta lähtien. Kilpailun ohjelmointi käynnistyi neljällä työpajalla, jotka videoitiin ja näytettiin reaaliaikaisesti netissä. Aloitusseminaarien tarkoituksena oli uudenlaisen kilpailuformaatin ja kilpailun tavoitteiden asettaminen. Yksi seminaareista oli asukastilaisuus, missä osallistujat ideoivat kilpailun tavoitteita omasta näkökulmastaan.

Kilpailuehdotukset saapuivat lokakuun alussa ja tänään (17.10.2011) ehdotusten esittely- ja arviointisivut julkaistiin netissä. Asiantuntijatuomaristo tekee arviointityötä tahollaan ja asukkaat voivat antaa oman arvionsa netissä.

Osallistujat arvioivat tavoitteiden toteutumista antamalla pisteitä ehdotuksille. Kilpailun arviointikriteerit ovat synteesi asiantuntijoiden ja asukkaiden työpajoissa esittämistä tavoitteista. Asukkaat arvioivat siis ehdotuksia omasta näkökulmastaan. Netissä näkyvästä pisteytyksestä tuomaristo saa nopeasti yleiskäsityksen osallistujien näkemyksistä. Myös tekstikommenteille on paikkansa: arviointilomakkeella voi kertoa ehdotuksen hyviä ja huonoja puolia.

Tuomaristo voi halutessaan huomioida verkkosivujen kautta annetut arvioinnit palkintojen jaossa. Tuomaristolla on mahdollisuus antaa kunniamaininta esimerkiksi ehdotukselle, joka on herättänyt vilkasta ja uusia uria avaavaa yleisökeskustelua kilpailun nettisivuilla.

Esimerkki kilpailuehdotuksen esittelysivusta Sibbesborgin suunnittelukilpailun sivustolla. Sipoon kunta.

Sivuston tekninen toteutus
Sibbesborgin sivusto on rakennettu Joomla!-julkaisujärjestelmällä. Kilpailuehdotusten julkaisemisessa on hyödynnetty SobiPro-laajennusta Joomlalle sekä ISSUU-palvelua kilpailuehdotusten PDF-tiedostojen julkaisemisessa.

Kilpailusivustojen haasteet
Perinteisen suunnittelukilpailun tulosteita ei ole tehty nettijulkaisemista varten. Tuomaristo tekee varsinaisen arvioinnin fyysisten esittelyplanssien äärellä, mutta internetistä on tullut tärkeä työväline erityisesti kansainvälisen kilpailun yhteydessä. Esittelyaineistot ovat yleensä suuria pdf-tiedostoja ja sellaisenaan hankala saada julkaistua havainnollisesti – ainakaan ilman massiivista muokkaustyötä. Aineiston muokkausta ei kilpailun järjestäjä edes voi ryhtyä tekemään.

Kilpailusivujen parissa askarrellessa mieleeni on tullut kysymys, olisiko aika ajatella uudelleen suunnittelukilpailujen nettiarviointi ja -julkaiseminen. Voisiko ajatella, että kilpailun osallistujat tekisivät itse esittelysivun nettiin osana kilpailuaineistoa? Kilpailuohjelman laatimisvaiheessa pitää vähintäänkin miettiä, mikä nettijulkaisemisen tarkoitus on. On myös selvitettävä etukäteen, miten kilpailun nettisivuja aiotaan hyödyntää tuomariston työvälineenä. Se nimittäin asettaa sivustolle aivan erilaiset vaatimukset kuin osallistuminen.