Maakuntakaavoituksen popularisointia

Kirjoitettu: 22.5.2012

Mitä yleispiirteisempää suunnittelu on, sen vähemmän se herättää julkista keskustelua. Maakuntakaava ei ole perinteisesti ollut suurta yleisöä kiinnostava asia – tai ainakaan osallistumista ei ole menneinä vuosina tehty kovin helpoksi. Nyt puhaltaa kuitenkin uudet tuulet.

Uudenmaan liitto on selvästi ottanut aktiivisen roolin keskustelun herättelijänä. Voisi puhua jopa maankuntatasoisen suunnittelun popularisoinnista. Liitto on avannut Facebook-sivun helmikuussa ja nyt liitto kannustaa keskustelemaan nähtävillä olevasta Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo alkoi maanantaina 14.5. komeasti asiantuntijapaneelilla, joka lähetettiin suorana verkkolähetyksenä. Verkkosovelluksen avulla katselijat pystyivät osallistumaan keskusteluun netin kautta. Erilaisia kommentteja kertyi kahden tunnin aikana melko paljon. Kommenttien sisällön perusteella näyttää kuitenkin siltä, että osallistujat olivat pääasiassa asiantuntijoita.

Uusmaalaisten laajemmassa tavoittamisessa on vielä tekemistä, mutta liitto on tehnyt jo nyt hyviä avauksia. Siihen tarvittaneen kuitenkin vielä lisää konkretiaa, kuten eräs verkkokeskustelija totesi: ”Olisi muuten hauskaa, jos tässäkin keskustelussa puhuttaisiin koko ajan konkreettisten asioiden kautta ja paikkojen nimillä. Mitä, minne ja miksi?”

Maakuntakaavan asiantuntijapaneelia pääsi seuraamaan ja kommentoimaan suorana videolähetyksenä netin kautta. Video on edelleen katsottavana liiton sivuilla. Kuva sivustolta 22.5.2012.

Asukkaan vai kunnan intressi?

Kirjoitettu: 6.5.2012

Osallistumista on perinteisesti pidetty kuntalaisen oikeutena, jopa velvollisuutena. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kunnat ovat ottamassa aktiivisempaa roolia osallistajina. Velvollisuudesta on hyvää vauhtia tulossa kunnan voimavara ja siten myös intressi. Ehkäpä kunnissa on huomattu, että osallistumisen kautta saadaan myös hyötyjä: parempia lopputuloksia ja tyytyväisempiä asiakkaita ja asukkaita.

Yksi laajan osallistamisen haaste on osallistujien tavoittaminen. Virallisia kuulutuksia lukee harva, kotikaupungin nettisivuillekin eksytään vain satunnaisesti. Asioista tiedotetaan kirjeitse vain kiinteistöjen omistajille, joten monet toimijaryhmät ovat perinteisten kanavien ulkopuolella. Aktiivisimmat kunnat ovatkin omaksumassa menetelmiä yritysmaailmasta ja markkinatutkimuksesta.

Lahti on perustanut osallistumista edistävän asukaspaneelin. Lahen D on Lahden ja sen lähikuntien asukkaista koostuva tuotekehityspaneeli, johon voi ilmoittautua mukaan kuka tahansa Lahden seudun asukas. Paneelia hyödynnetään erilaisten tuotteiden, palveluiden tai esim. kaupunkiympäristön kehittämisessä tarvittavien käyttäjäkokemusten, -mielipiteiden ja -näkemysten kartoittamiseen mm. kyselyiden, keskustelutilaisuuksien ja testausten avulla. (Lahden D)

Osallistuminen on tehty asukkaille mahdollisimman helpoksi. Osallistumiskutsut lähetetään panelisteille sähköpostilla ja  osallistua voi niihin asioihin, jotka itseä kiinnostaa. Lahen D toimii myös Facebookissa.

Lahdessa tapahtuu muutakin asukaslähtöistä: kaupunki on mukana Sitran DEP-ohjelmassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää hallinnon ja strategisen suunnittelun yhteistyötä sijoittamalla pilottiorganisaatioihin strategisen suunnittelun asiantuntijoita. Lahden kaupungissa hankkeen tiimoilta työskentelevä strategisen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun asiantuntija Sara Ikävalko on mm. osallistanut asukkaita kaupunkikehitykseen. DEP-ohjelmasta voi lukea lisää Design Exchange -blogissa.