Ketterästi nähtäville

Kirjoitettu: 4.9.2016

Nikkilan taideohjelma - Jokilaakson taidekilpailu
Kevyille ja ketterielle menetelmille on todella tarvetta verkko-osallistumisessakin. Kun aikataulu on tiukka, tarvitaan nopeita ratkaisuja, kuten tässä Sipoon Jokilaakson taidekilpailun tapauksessa. Neljä kilpailuehdotusta haluttiin nopealla aikataululla nettiin yleisön nähtäville ja arvioitavaksi. Toiveena oli myös äänestysmahdollisuus.

Yksi vaihtoehto olisi ollut julkaista kilpailuehdotukset Facebookissa. Silloin kuitenkin arviointi olisi ollut mahdollista vain FB-käyttäjille, joten piti keksiä joku muu tapa, johon kuka tahansa netin käyttäjä voi osallistua. Kyselyn rakentaminen olisi toki ollut mahdollista, mutta se ei ehkä olisi ollut kaikkein innostavin ratkaisu.

Lopulta projektissa päädyttiin käyttämään jo olemassa olevaa WordPress-blogia. Blogin ulkoasu päivitettiin ja ehdotukset julkaistiin kuvien ja lyhyehköjen esittelytekstien kera.

Blogissa ehdotuksia on mahdollista sekä kommentoida että äänestää. Omasta mielestäni kommentointi on tärkeämpää, ja suhtaudun äänestyksiin vähän nihkeästi. Uskon, että äänestysmahdollisuus vähentää sanallisten kommenttien määrää, mutta toisaalta se on osallistujille helpompaa. Tässä tapauksessa äänestys on toteutettu Polldaddyn ilmaisversiolla.

Poimintoja blogissa esitetyistä mielipiteistä tullaan nostamaan Facebookin puolelle. Tällaisen ”kevytraportoinnin” tarkoituksena on innostaa ihmisiä kertomaan omia mielipiteitään kommentoimalla.

Yleisöarvioinnin markkinointiin käytetään tietysti useita sähköisiä kanavia: kunnan nettisivut, alueelliset sivustot (Sipoon Jokilaakson markkintointisivut, Nikkilän aluesivusto) ja some-kanavista Facebook, Twitter ja Instagram ovat käytössä. FBn puolella on sijoitettu hieman myös maksullisiin mainoksiin, jotka vaikuttavat toimivan hyvin.

PS. Taidekilpailun ehdotukset ovat nähtävillä myös näyttelyssä Sipoon pääkirjastolla, jotta mahdollisimman moni asukas voi osallistua niiden arviointiin.

Jämsä bloggaa ja somettaa

Kirjoitettu: 5.10.2015

Lähde: Jämsän kaupunki, kuvakaappaus Jämsä bloggaa -blogin etusivulta 5.10.2015.
Lähde: Jämsän kaupunki, kuvakaappaus Jämsä bloggaa -blogin etusivulta 5.10.2015.

Ilahduin niin löytäessäni Jämsän kaupungin blogin ja erityisesti kaavoitusarkkitehti Kari Stenlundin artikkelin ”Kaavoitustyöhön lisää vuorovaikutusta ja keskustelua”.

Stenlund nostaa artikkelissaan esiin asioita, joiden vuoksi osallistumiseen ja vuorovaikutukseen panostetaan entistä enemmän:

  • suunnittelija saa osallisilta tärkeää tietoa suunnittelun pohjaksi,
  • vuorovaikutus kaavaprosessin aloitusvaiheessa voi vähentää valituksia,
  • hallintorajat ylittävä yhteistyö lisää vuorovaikutusta myös suunnittelijoiden ja virkamiesten kesken,
  • yhteiset tavoitteet kirkastuvat vuorovaikutuksessa.

Olen samaa mieltä Stenlundin kanssa myös siitä, että emme välttämättä tarvitse uusia osallistumissovelluksia. Hyviä työkaluja löytyy verkosta ilmaiseksi, kun vain ottaa ne käyttöön. Jos omaa osaamista työkalujen käyttöönottoon ei ole, kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. 😉

Blogissa on hienointa se, että kirjoittajia on kaupungin eri toimialoilta, ja he ovat näkyvillä blogisivulla omilla nimillään, moni ihan kuvan kera. Sivuilla todetaan, että mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä ne edusta kaupungin virallista kantaa. Lause on hyvä, koska se varmasti antaa ilmaisunvapautta kirjoittajille.

Ainoa minua hämmentävä seikka Jämsän blogissa on se, että se on toteutettu wordpress.com palveluun, eikä omalle palvelimme. Tämä hieman rajoittaa blogin säätämistä omiin tarkoituksiin. Lisäksi wordpress.com-päätteisen osoitteen käyttäminen vaikuttaa mielestäni blogin imagoon. Ehkäpä valinta on kuitenkin tässä tapauksessa tarkoin harkittu ja tarkoituksena on lisätä blogin epämuodollisuutta ja epävirallisuutta?

Sosiaalisen median ja vuorovaikutuksen merkitys näyttää kasvavan koko ajan kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa. Saan siitä paljon intoa jatkaa omaa työtäni. Stenlundkin kertoo, että Jämsän taajamaosayleiskaavatyössä tullaan hyödyntämään koko projektin ajan sosiaalista mediaa ja muita osallistamismenetelmiä. Tuskin maltan odottaa, että kuulemme lisää jämsäläisten some-kokemuksista.

Seuraa sinäkin Jämsän blogia!