Verkko-osallistumisen vuosi 2012

Kirjoitettu: 31.12.2012

Vuonna 2012 täällä vierailtiin yhteensä 1 500 kertaa. Vilkkain päivä oli 13.9.2012. Silloin luettiin eniten artikkelia Sibbesborgin kilpailuehdotusten arvioinnista. Katso WordPressin raportti vuodestamme.

Kiitos osallistumisesta! =)

Mistä aiheesta haluaisit lukea ja keskustella ensi vuonna?

Vieraile myös blogini Facebook-sivulla, kommentointi on siellä vilkkaampaa.

Tehdä on enemmän kuin nähdä

Kirjoitettu: 13.12.2012

Merkkaa kuule itse! Minä mieluummin puhun.Olipa kerran kaavoituksen yleisötilaisuus, jossa pyydettiin asukkaita (jälleen kerran) merkitsemään kartalle näkemyksiään alueesta ja suunnitelmista. Tällä kertaa asukkaat eivät kuitenkaan juuri innostuneet merkkailemaan asioita kartalle, koska sitä oli jo tehty useita kertoja prosessin aikana. Mieluummin he puhuivat kaavoittajalle suoraan ja paljon heillä olikin sanottavaa. Muistiin merkitseminen jäi kaavoittajan hommaksi.

Merkatessaan osallisten näkemyksiä kartalle yhdessä heidän kanssaan kaavoittaja huomasi, että tämä tapa onkin itse asiassa paljon parempi. Tehdessään itse merkintöjä keskustelun lomassa suunnittelija prosessoi asiaa enemmän ja syvällisemmin kuin katsellessaan ja lukiessaan kartalle valmiiksi merkittyjä kohteita. Itse tekemällä asiat jäävät paremmin mieleen ja vaikuttavuus paranee.

Aika harvoin verkko-osallistumisen kautta saavutetaan tämän tasoista vuorovaikutusta – vielä.

Minkälainen voisi olla interaktiivinen karttasovellus, jossa myös suunnittelija olisi aktiivisesti mukana tiedon kehittelyssä?