Jaa ideasi: Miten lapset ja nuoret voivat osallistua digitaalisesti lähiympäristönsä ja kaupunkien suunnitteluun?

Kirjoitettu: 27.3.2020

Viimeisin blogikirjoitukseni poiki nopeasti ketterän yhteistyöidean: keräämme nyt yhdessä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa tietoa lasten ja nuorten digiosallistumisesta kaupunkisuunnitteluun.

Haluamme koota yhteen hyviä käytäntöjä, toimivia esimerkkejä ja uusia ideoita digitaalisen osallistumisen menetelmistä ja työkaluista, joiden avulla erityisesti lapset ja nuoret voivat ottaa osaa ja vaikuttaa heille merkityksellisten ympäristöjen suunnitteluun.

Vastaa kyselyyn mahdollisimman pian. Lomake on avoinna 9.4.2020 asti ja linkkiä saa jakaa vapaasti eteenpäin.

Kerätyt tiedot tulevat avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi ja tiedoista kootaan myös yhteenveto, joka julkaistaan täällä blogissani ja kulttuuriperintokasvatus.fi-sivustolla.

Kiitos avustasi!

Sähköisen osallistumisen kyselyyn runsaasti vastauksia

Kirjoitettu: 27.6.2018

Kaksi vuotta sitten tein väitöskirjatutkimukseeni liittyvän Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa -kyselyn. Nyt, kun maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnistetty, tarvitaan tuoretta tietoa tästäkin aiheesta. Kahdessa vuodessa on ehtinyt verkko-osallistumisen rintamalla tapahtua vaikka mitä, joten ehdotin ympäristöministeriölle uuden kyselyn tekemistä.

Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa ja se sai hyvän vastaanoton: siihen vastasi yli 200 kaupunkisuunnittelun parissa työskentelevää. Aineisto analysoidaan kesän aikana ja yhteenveto valmistuu elokuun loppuun mennessä. Kuulet tuloksista seuraamalla blogiani.

Tällä kertaa kysely kattaa kaiken alueidenkäytön suunnitteluun liittyvän sähköisen osallistumisen. Some-kyselyssäni nimittäin huomasin, että paikoitellen vastaajat ajattelivat sosiaalista mediaa hieman liiankin laajasti – myös esimerkiksi verkkokyselyt miellettiin somen käytöksi. Tässä uudessa kyselyssä tarkoituksena on saada kattavampi ja tarkempi kuva kaikista sähköisen osallistumisen työkaluista ja niiden hyödyllisyydestä. Lisäksi siinä visioidaan hieman myös tulevaisuuden näkymiä.

Kiitos kaikille vastaajille!