Unelma osallistumisportaalista

Kirjoitettu: 30.10.2011

EngagingCities on amerikkalainen sivusto, joka kokoaa yhteen esimerkkejä kaupunkisuunnittelun osallistumisprojekteista, työkaluista, tutkimuksesta, tapahtumista ja toimijoista. Omien sanojensa mukaan EngagingCities on verkkolehti (online magazine).

Sivuston ideana on paitsi tiedon jakaminen myös toimijoiden osallistaminen. Toimijoita pyydetään kertomaan osallistumismenetelmistä ja -työkaluista, uusista näkökulmista ja kokeiluista sekä muusta osallistumiseen liittyvästä. Tavoitteena on kaupunkisuunnittelijoiden ohella muiden toimijoiden innostaminen vuorovaikutteiseen suunnitteluun:

Our goal is to inspire urban planners, architects, developers, educators, economists, and policy makers to apply new approaches and technologies in ways that make community development more participatory, collaborative, and effective.

Atlantin takana kaikki on suurempaa, mutta miksei meillä Suomessakin voisi olla tällainen portaali? Minusta tällainen toimijoita yhteen kokoava sivusto olisi tarpeen. Se voisi innostaa osallistumisen käytännön kehittämiseen ja toisi tutkimustoimintaa lähemmäs käytännön toimijoita.

EngagingCities-sivuston etusivu 29.10.2011.

Verkostoitumista ja tiedon jakamista

Kirjoitettu: 25.9.2011

Blogini yhtenä tarkoituksena on maankäytön suunnitteluun liittyviin verkko-osallistumisen menetelmiin ja käytäntöihin liittyvän tiedon jakaminen. Samalla mielessäni on ollut ajatus kuntien maankäytön suunnittelun ja osallistumisen parissa toimivien verkostoitumisesta.

Antti Poikola kirjoittaa verkko-osallistumisen jalkauttamisesta otsikolla ”Kaupunkiosallistumisen formaatista” seuraavasti:

Suurin haaste toimivien verkko-osallistumisympäristöjen kehityksessä ei suinkaan ole niiden tekniikassa, vaan siinä, miten verkko-osallistuminen (palautteenanto, aloitteet, mielipiteet jne.) saadaan sidottua osaksi hallinnon prosesseja, osaksi virkamiestyötä tai päätöksentekoprosesseja.

Olen täysin samaa mieltä Poikolan kanssa verkko-osallistumisen haasteista. Verkko-osallistumisen kytkeminen osaksi suunnittelun arkea lähtee maankäytön suunnittelijoiden omasta motivaatiosta. Tutkimus- ja kehityshankkeissa tehdään arvokasta työtä työkalujen ja menetelmien parissa. Tahto soveltaa verkko-osallistumista omassa toiminnassa syntyy siten, että saadaan tietoa hyvistä kokemuksista ja nähdään tuloksia.

Tämä edellyttää mielestäni työkalujen, menetelmien ja prosessien yhteistä kehittämistä verkostoissa. Ellen aivan väärässä ole, kuntasektorilta puuttuu verkosto, jossa verkko-osallistumista kehitettäisiin käytännön suunnittelutyön näkökulmasta. (Kertokaa, jos sellainen on. Liityn oitis mukaan!)

Olisitko sinä kiinnostunut liittymään verkostoon, jossa verkko-osallistumista kehitetään maankäytön suunnittelun näkökulmasta? Osoita kiinnostuksesi kommentoimalla tätä viestiä tai ota yhteyttä kirjoittajaan.