Taistelua roskapostia ja manipulointia vastaan

Kirjoitettu: 28.12.2011

Tämän syksyn aikana on ollut käynnissä useita suunnittelukilpailuja, joissa kilpailuehdotuksia on voinut arvioida netissä. Yksi iso haaste kilpailuehdotusten kommentoinnissa on lomakkeiden kautta tuleva roskaposti sekä mahdollisuus tulosten manipulointiin.

Jos kommentointi on anonyymia, mahdollisuudet kontrolloida vastaamista ovat melko vähäiset. Nimettömyys taas saattaa houkutella nostamaan oman suosikkisuunnitelman pisteitä. Automaattista roskapostia voidaan yrittää vähentää esimerkiksi kuva-arvoituksen avulla, mutta niitäkin osataan jo lukea koneellisesti.

Helsingin Kirjava Satama -kilpailun sivustolla yleisökin on huomannut manipuloinnin tai roskapostituksen vaikutukset. Ylläpito on saanut palautetta ja vastannut siihen seuraavasti:

Osa kilpailusivustolla esillä olevista töistä on joutunut roskapostituksen kohteeksi. Tämän vuoksi tykätyimpien ja kommentoiduimpien töiden järjestys etusivun poiminnoissa on ollut osittain harhaanjohtava.

Motivoiko käyttöliittymä manipulointiin?
Helsingin tapauksessa tykkäysten tai kommenttien määrällä ei ole suoraa vaikutusta kilpailun tuloksiin, joten tulosten manipulointi on turhaa. Sivustolla käyty keskustelu on tärkeämpää arvioinnin kannalta. Sivustolla oli näkyvillä alkuun ”eniten tykätyt” listaus, jonka tilalle vaihdettiin ”viimeisimmät tykkäykset”. Manipulointi ei varmaankaan ole enää yhtä houkuttelevaa.

Helsingin Kirjava Satama -sivustolla näytetään ”viimeisimmät tykkäykset” eniten tykättyjen sijaan. Uskoakseni motivaatio manipuloida tuloksia vähenee. Kuva sivustolta 27.12.2011 (Lähde: Helsingin Kaupunki, www.kirjavasatama.fi)

Vastaamisen kontrollointi on ainoa keino tarttua manipulointiin, mutta se vähentää aina anonyymiyden kokemusta. Sipoon jokilaakson kilpailusivustolla kysytään vastaajan sähköpostiosoittetta. Osoitteita ei yhdistetä vastauksiin, mutta saattaa silti olla, että käyttäjä ei tunne vastaamista enää yhtä vapaaksi ja avoimeksi. Toivotaan kuitenkin, että tämä tekniikka karsii pahimmat ongelmat.

Täysin nimettömän vastaamisen arvoa kannattaa punnita. Vaarana on, että arviointitulosten anti jää manipuoloinnin vuoksi heikoksi.

Kehittämisfoorumi on edelleen ajankohtainen

Kirjoitettu: 11.12.2011

Aikansa kutakin. Espoon kaupunki on ilmoittanut, että Espoon keskuksen kehittämisfoorumin ylläpito päättyy. Espoon kaupungilta on kerrottu, että kehittämishankkeiden viestintää tullaan kehittämään kaupungin www-sivuston uudistushankkeen yhteydessä.

espoonkeskus.fi -foorumi suunniteltiin ja rakennettiin Teknillisen korkeakoulun OPUS-hankkeessa. Foorumi avattiin 5.10.2006. Foorumi on ollut avoin osallistumiskanava kaikille suunnittelusta kiinnostuneille. Sen tavoitteena on ollut jakaa monipuolisesti tietoa Espoon keskuksen alueen suunnittelusta. (1)

Tekniikka kehittyy koko ajan, mutta kehittämisfoorumin konsepti on edelleen ajankohtainen. Foorumi on koonnut yhteen paikkaan Espoon keskusta koskevia hankkeita ja muuta paikallista tietoa yhteistyössä asukkaiden, kansalaisjärjestöjen ja kaupungin edustajien kanssa. Se on tarjonnut paikallisten toimijoiden käyttöön erilaisia vuorovaikutustyökaluja, kuten keskustelupalstan ja vuorovaikutteisen karttasovelluksen. (1)

Kehittämisfoorumin konseptiin sisältyy vuorovaikutustyökaluja sekä monipuolista virallista ja epävirallista alueellista sisältöä. (2)

Parhaimmillaan kehittämisfoorumi on sektorirajoja ylittävää yhteistyötä ja kansalaisosallistumista edistävä työkalu. Siten se liittyy kaikissa kunnissa ajankohtaisiin yhteistoiminnan haasteisiin. Vaikka Espoo luopuu sivustosta, muualla näkyy uusia versoja. Rauma on avannut kehittämisfoorumin, jossa kuntalaiset voivat osallistua kaupungin vetovoimaisuuden kehittämiseen. Kehittämisfoorumiksi kutsutaan myös Kuninkaankolmion suunnittelun tueksi rakennettua sivustoa.

OPUS-hankkeessa kehitetyn Kehittämisfoorumin konseptiin sisältyy sisällöllisiä ja käyttöliittymällisiä ideoita, joista voi edelleen ottaa oppia. Haluan nostaa esiin kaksi työkalua: Paikallistietokartta ja prosessipuut ovat käyttöliittymiä paikalliseen tietoon. Molemmat tukevat tiedon organisointia ja visualisointia omalla erityisellä tavallaan.

Paikallistietokartta – sijaintiin perustuvaa tiedonhakua
Kehittämisfoorumin karttasovelluksessa, Paikallistietokartassa erityistä on paikallisten toimijoiden tuottaman ”epävirallisen” tai ”kokemuksellisen” tiedon ja virallisen paikkatiedon yhdistäminen. Erilaisia kommentointikarttoja ja karttakyselyitä sekä toisaalta virallista paikkatietoa sisältäviä nettikarttoja toki on nykyään jo melkein joka kunnassa. Toistaiseksi en kuitenkaan ole tavannut nettikarttaa, jossa olisi viety samalle tasolle ”pehmeän” ja ”kovan” paikkatiedon yhdistäminen. Kartalta löytyy esimerkiksi virallista tietoa kaavahankkeista, kannanottoja, paikallisia uutisia ja käyttäjien kommentteja.

Kommentteja Espoon keskuksen Paikallistietokartalla. Kuva sivustolta 10.12.2011 (www.espoonkeskus.fi).

Prosessipuu – ajankohtaan perustuvaa tiedon etsintää
Prosessipuu on osoittautunut hyväksi tavaksi visualisoida hankkeen eri vaiheita kronologisessa järjestyksessä eri näkökulmista käsin. Prosessipuulla voidaan kuvata alueen suunnittelun ja rakentumisen vaiheita. Ideana on esittää rinnakkain alueen suunnitteluun liittyvät eri näkökulmat ja prosessit. (2,3) Prosessipuuta kannattaisi mielestäni kehittää edelleen siten, että sen avulla voisi havainnollistaa tapahtumien ja päätösten liittymistä eri alueiden suunnitteluun ja rakentumiseen sekä eri suunnitteluprosessien kytkeytymistä toisiinsa.

Kiitän omasta puolestani kaikkia Espoon keskuksen kehittämisfoorumin käyttäjiä ja ylläpitäjiä. Tehty työ ei valu hukkaan: foorumin kautta saadut kokemukset ovat olleet erittäin arvokkaita ja ideat jalostuvat edelleen uusiksi työkaluiksi.

Lähteet:

  1. Espoon keskuksen kehittämisfoorumi, Sivuston esittely.
  2. Heli Rantanen & Pilvi Nummi. 2009. Alueella on tietoa. Teoksessa Oppiva kaupunkisuunnittelu. Aija Staffans & Erja Väyrynen (toim.).
  3. Pilvi Nummi. 2007. Verkko-osallistuminen kaavoituksen tukena: Käyttäjäkeskeinen näkökulma työkaluihin ja menetelmiin. Diplomityö, TKK Arkkitehtiosasto.