Sosiaalinen visualisointi kaupunkikehityksen tueksi

Kirjoitettu: 30.1.2012

Helsinki tuntuu olevan avoimen datan kehityksen kärjessä. Vuoden 2010 alussa Helsinki käynnisti Helsinki Region Infoshare -ohjelman, joka tuo Helsingin alueen dataa julkisesti saataville. Vuonna 2011 Helsinki pääsi mukaan IBM:n Smarter Cities Challenge -ohjelmaan, jossa ideoitiin avoimen datan hyödyntämistä kaupungin kehittämisessä.

Erilaisia tietoja yhdistelemällä ja visualisoimalla voidaan löytää uusia ilmiöitä ja havainnollistaa niitä. Kun data tuodaan julkisesti saataville, visualisointeja voi tehdä periaatteessa kuka tahansa. Tällä hetkellä visualisointi kuitenkin edellyttää erikoisosaamista.

Viime viikolla julkaistiin IBM:n asiantuntijaryhmän raportti, jossa esitellään toimenpide-ehdotuksia. Yksi ryhmän suosituksista liittyy sosiaalisen visualisointialustan kehittämiseen. Se olisi työkalu, jonka avulla visualisointi olisi nykyistä helpompaa ja netin kautta se olisi kansalaisten ulottuvilla.

Sosiaalisen visualisoinnin verkkosivuston, alustan ja sovellusrajapinnan (API) luominen.
Datan muuttamista tiedoksi, tiedon muuttamista toiminnaksi ja lopulta demokraattisen muutoksen aikaansaamista voidaan helpottaa hyvin suunnitelluilla visualisoinneilla ja mahdollisuudella keskustella näistä visualisoinneista. Tämän mahdollisuuden laajentamiseksi on tärkeää, että kaupunkilaiset voivat ilman erityisosaamista tuottaa visualisointeja ja keskustella niistä. (IBM’s Smarter Cities Challenge / Helsinki / Raportti)

Minkälaisia vaikutuksia avoimella datalla ja sen visualisoinneilla on maankäytön suunnitteluun? Itse toivon, että molemmat vähitellen tulisivat suunnittelijoiden tietoisuuteen ja niihin suhtauduttaisiin positiivisen kiinnostuneesti.

Sosiaalisen visualisointi on positiivinen mahdollisuus. Se tuo uudenlaisen muodon suunnitteluun osallistumiseen ja mahdollistaa yhteisen suunnittelun tietopohjan rakentelua. Tämä tulee vaatimaan myös suunnittelijoilta uusia taitoja – ja erityisesti uudenlaista asennoitumista. – Jokohan Aalto-yliopistolla harkitaan datajournalismin kursseja tuleville yhdyskuntasuunnittelijoille?

Sosiaalisen visualisoinnin kehittämisellä voi olla myös positiivinen vaikutus paikkatieto-ohjelmistojen käytettävyyden kehittämiseen. Kansalaiskäyttöön tarkoitetuista uusista työkaluista on tehtävä intuitiivisia ja nopeasti opittavia. Nämä ominaisuudet eivät ole pahitteeksi suunnittelukäytössäkään.

IBM:n ja Helsingin kaupungin Smarter Cities Challenge -ohjelmaan liittyvää lisätietoa:

HSL osallistaa käyttäjiä linjastosuunnitteluun

Kirjoitettu: 22.1.2012

HSL laatii parhaillaan Korso-Koivukylä-alueen linjastosuunnitelmaa vuosille 2014-2021. Suunnitelman vuorovaikutuskanavaksi on valittu blogi, jossa voi tutustua suunnitelmiin ja antaa palautetta.

Korso-Koivukylän-alueen linjastosuunnitteluun voi osallistua blogissa. Kuva sivustolta 21.1.2012 (lähde: HSL)

Vuodenvaihteessa HSLn pääkaupunkiseudun liikennöintisuunnitelman luonnos sai pääkaupunkiseudun asukkaat aktivoitumaan. HSL sai linjastoihin kaavailluista muutoksista yli 1.400 kommenttia (HS 20.1.2012). Itse törmäsin aiheeseen vain Facebookin kautta, kun kaverini jakoi linkin seinällään. Aiheesta ei siis kovin aktiivisesti tiedotettu eikä suunnitelman kommentointia tehty kovin helpoksi. 60 sivuisessa dokumentissa linjat on esitelty yksitellen tai muutaman linjan kokonaisuuksina. Palaute annettiin perinteisellä palautelomakkeella, johon ei voinut liittää minkäänlaista karttaa.

Nyt Korso-Koivukylän-alueella käytössä on myös karttapohjainen kommentointityökalu. Välineen käytettävyydessä on toivomisen varaa: linjojen kommentoinnissa oletetaan, että käyttäjä tietää sen linjan numeron, jota haluaa kommentoida. Linjojen numeroita ei kuitenkaan näytetä kartalla. Lisäksi linjan valitseminen monimutkaisesta valikkosysteemistä on hankalaa. Onneksi kartalle voi myös merkitä omia paikkoja ja piirrellä uusia reittejä. Kartan kautta pääsee myös tarkastelemaan muiden käyttäjien jättämiä kommentteja.

On ylipäätään hieno juttu, että kommentointi on nyt saatu kartalle! Tämä taitaa myös olla ensimmäinen kerta, kun julkisen liikenteen käyttäjiä osallistetaan suoraan liikennöintisuunnitteluun? Kiitos, HSL!

Linjastoa voi kommentoida nyt karttasovelluksella. Kuva sivustolta 21.1.2012 (Lähde: feedback.mattersoft.fi)