Positiivisuutta ilmassa

Kirjoitettu: 13.1.2017

Kaavio: Miten itse suhtaudut somen käyttöön kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa? Positiivisesti 68 %, neutraalisti 22 %, negatiivisesti 5 %, en osaa sanoa 5 %.

Jos kaksi kolmesta suhtautuu sosiaalisen median käyttöön positiivisesti, eikö se olekin jo aika hyvin? Pidin torstaina 12.1. alustuksen aiheenani Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus ja sosiaalinen media FCG:n Kaavoituksen peruskurssille. Luennon aikana kysyin kurssilaisilta kysymyksen: Miten itse suhtaudut somen käyttöön kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa? Olkoonkin, että otos oli kovin pieni, vain 22 henkilöä, positiivisuus oli jopa hämmentävää: 68 % suhtautuu positiivisesti ja vain 5 % pitää somea turhana touhuna kaupunkisuunnittelun kontekstissa. Kurssilaiset olivat suurimmaksi osaksi kuntatyöntekijöitä tai virkamiehiä, joiden työhön kaavoitus tavalla tai toisella liittyy.

Vastaukset olivat anonyymejä, joten positiivisten vastausten takana ei ollut sosiaalinen paine. Käytin äänestyksessä itselleni aivan uutta online-äänestystyökalua (sli.do). Se toimi hyvin, joten saatanpa käyttää sitä jatkossakin.

Tästä on hyvä jatkaa uutta vuotta positiivisella asenteella! =)

Imagotyö edellyttää somen seurantaa

Kirjoitettu: 14.7.2016

Mitä sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan organisaatiossasi, kysyttiin Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa kyselyssä keväällä 2016.
Mitä sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan organisaatiossasi, kysyttiin Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa kyselyssä keväällä 2016.

Kuntien ja alueiden imagon kehittäminen on ollut kasvussa 2000-luvun alusta alkaen. Tuotteiden ja palveluiden brändäyksessä sosiaalinen media on ollut keskeinen kanava jo pitkään, mutta kuntien ja alueiden imagotyö somessa näyttää olevan vielä melko uutta.

Keväällä toteuttamaani Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kyselyyni vastasi yli 220 kaupunkisuunnittelun parissa työskentelevää henkilöä. Vastaajista 27 % kertoi somen käytöllä tavoiteltavan kunnan imagon kohentamista ja 24 % houkuttelevuutta asuinpaikkana, joka niin ikään liittyy alueen maineeseen ja imagoon. Myös kunnan näkyvyys ja tunnettuus (29 %) sekä houkuttelevuus työnantajana (12 %) liittyvät kunnan imagon rakentamiseen. Jatka lukemista ”Imagotyö edellyttää somen seurantaa”