Miten sähköistä osallistumista hyödynnetään alueidenkäytön suunnittelussa nyt?

Kirjoitettu: 12.5.2023

Hei alueidenkäytön suunnittelun parissa työskentelevä,

Kuvitus

Miten käytät sähköisen osallistumisen menetelmiä työssäsi? Oletko kohdannut haasteita vai ovatko sähköiset työkalut helpottaneet vuorovaikutusta?

Nyt päivitämme tietoa siitä, miten sähköistä osallistumista hyödynnetään alueidenkäytön suunnittelussa Suomessa.

Osallistu vastaamalla kyselyymme osoitteessa:
https://link.webropol.com/s/digiosallistuminen
Kysely on avoinna 12.5. – 2.6.2023.

Edellisen kerran vastaava kysely toteutettiin vuonna 2018, kun maankäyttö- ja rakennuslain uudistus oli käynnistymässä. Nyt viisi vuotta myöhemmin tilanne on erilainen ja suunnittelun toimintavat ovat muun muassa koronapandemian aikana olennaisesti muuttuneet. Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä vertailutietoa uudistuneista käytännöistä ja tuottaa uutta tietoa suunnittelun digitalisaatiosta.

Kyselyn tuloksista viestimme syksyllä 2023 osoitteessa tässä blogissa. Laita siis blogi seurantaan, jos ei se vielä ole.

Jaa ideasi: Miten lapset ja nuoret voivat osallistua digitaalisesti lähiympäristönsä ja kaupunkien suunnitteluun?

Kirjoitettu: 27.3.2020

Viimeisin blogikirjoitukseni poiki nopeasti ketterän yhteistyöidean: keräämme nyt yhdessä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa tietoa lasten ja nuorten digiosallistumisesta kaupunkisuunnitteluun.

Haluamme koota yhteen hyviä käytäntöjä, toimivia esimerkkejä ja uusia ideoita digitaalisen osallistumisen menetelmistä ja työkaluista, joiden avulla erityisesti lapset ja nuoret voivat ottaa osaa ja vaikuttaa heille merkityksellisten ympäristöjen suunnitteluun.

Vastaa kyselyyn mahdollisimman pian. Lomake on avoinna 9.4.2020 asti ja linkkiä saa jakaa vapaasti eteenpäin.

Kerätyt tiedot tulevat avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi ja tiedoista kootaan myös yhteenveto, joka julkaistaan täällä blogissani ja kulttuuriperintokasvatus.fi-sivustolla.

Kiitos avustasi!