Osallistumisen kehittäminen

Verkko-osallistumisen kehittämiseen liittyy sekä toimintatapojen että työkalujen kehittäminen. Molemmat vaikuttavat lopulliseen osallistumiskokemuksen laatuun: mikäli esimerkiksi työkalujen käytettävyydessa on ongelmia tai osallistuminen ei aidosti liity käsillä olevaan suunnittelutyöhön, jää osallistujan kokemus heikoksi. Tutkimustiedolla on oma roolinsa osallistumisen kehittämisessä – siksi sille on varattu oma osio tällä sivustolla.