Helsingissä kerrotaan kartalla

Kirjoitettu: 26.7.2011

Helsingin kaupungin Kerro Kartalla -palvelu on karttakyselytyökalu, jonka avulla kaupungin eri virastot voivat toteuttaa asukaskyselyitä (1). Palvelu avattiin keväällä 2010 (2). Se mahdollistaa mm. asukasnäkökulman kartoituksen suunnittelun alkuvaiheessa ja myöhemmässä vaiheessa palautteen keruun suunnittelun tavoitteista ja suunnitelmaluonnoksista.

Maunulan pohjoisosan kyselyn etusivu. (Lähde: Kerro kartalla -palvelu, Helsingin kaupunki)

Kerro Kartalla on vaikuttaa melko suositulta kommenttien määrästä päätellen. Kyselyiden aiheiden perusteella sovellusta käytetään ahkerasti ainakin kaupunkisuunnittelu- ja rakennusvirastoissa. Positiivisia kokemuksia on raportoitu myös ainakin hallintokeskuksen toteuttamasta Malmin turvallisuuskyselystä (2).

Olen vieraillut sivustolla muutamia kertoja, mutta koska en ole helsinkiläinen, en ole itse vastannut kyselyihin. Sivuston suunnitteluun on selvästi panostettu. Käytetyt termit ja palvelun rakenne kuitenkin hieman hämmentävät minua. Erityisesti Kysely- ja Kommentit-osioiden tarkoituksen ymmärtäminen ja muistaminen ovat hankalia. Ei ole itsestään selvää, että ainoastaan Kysely-kohdassa käyttäjä voi paikantaa kartalle omia uusia kohteita. Kommentit-osiossa taas käyttäjä voi lukea ja kommentoida edelleen muiden käyttäjien karttakommentteja sekä aloittaa keskustelun uudesta aiheesta, mutta  ilman karttapaikannusta. Sanat kysely, kommentit, karttapalaute, karttakommentit vaihtelevat läpi käyttöliittymän ja paikoin onkin hankala ymmärtää, mitä niillä kulloinkin tarkoitetaan. Tuntuu siltä, että termistön selkeyttäminen auttaisi ainakin ensikertalaista käyttäjää. Mikäli sivustolla vierailee ahkerammin, rakenne ja termistökin tulevat varmasti tutuiksi.

Palvelussa on runsaasti hyviä puolia. Sovelluksen visuaalinen ulkoasu on viimeistelty ja ainakin minun silmääni riittävän selkeä ja miellyttävä. Ulkoasussa itseäni häiritsee ainoastaan karttaikkunan koko, joka voisi olla suurempi ja toimia suhteessa näytön kokoon.

Pidän positiivisena sitä, että kommentit ovat julkisia. Tämä edellyttää tietysti aktiivista moderointia, mutta mahdollistaa aivan toisenlaista vuorovaikutusta kuin pelkkä yksisuuntainen käyttäjäkysely. Vuorovaikutus käyttäjien kesken koettiinkin tärkeäksi Malmin turvallisuuskyselyssä. Kyselyn todettiin lisänneen sekä asukkaiden keskinäistä että asukkaiden ja virkamiesten välistä vuoropuhelua. Jälkikäteen tapahtuva moderointi kuitenkin edellytti keskustelun seuraamista myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. (2)

Itse pidän myös erityisesti suunnitelmien kommentoinnin vastausvaihtoehdoista (esim. ”Tämä on hyvä idea koska…”). Tekstin avulla kerrotaan käyttäjälle luontevasti, että kartalla on esitetyt asiat ovat ideoita ja niihin toivotaan perusteltuja kommentteja. Loistava ratkaisu! Lisäksi pidän kovasti viitteellisestä tavasta esittää suunnitelmia alueina ja info-kuvakkeiden takaa löytyvien tarkentavien tekstien avulla.

Maunulan pohjoisosan kehittämissuunnitelma on esitetty kartalla havainnollisesti viitteellisten alueiden avulla. Tarkempaa tietoa kohteista löytyy info-kuvakkeiden takaa. (Lähde: Kerro kartalla -palvelu, Helsingin kaupunki)

Palvelun kytkeminen kaupungin muille sivustoille on lisäksi hoidettu hienosti upotetun ”luukun” avulla. Luukkuun päivittyy palvelusta uusimmat kommentit, joten se aktivoi käyttäjiä aivan eri tavalla kuin pelkkä banneri tai linkki.

Kerro kartalla -palvelu on liitetty mm. Esikaupunki renessassi -sivustolle (3) dynaamisen laatikon avulla. (Kerro kartalla -palvelu, Helsingin kaupunki)

Lähteet ja lisätietoa:

Vertailussa kaavoituksen nettikuulutukset

Kirjoitettu: 20.7.2011

Olen huomannut, että viraston arjessa kuulutukset tehdään usein vain kuuluttamisen vuoksi. Aina ei ehditä tai jakseta pohtia, minkälainen kuulutus olisi paras osallistujan kannalta. Lisäksi kuulutukset elävät sanomalehtiaikaa: netissä julkaistavissa kuulutuksissa ei muisteta hyödyntää internetin mahdollisuuksia. Pahimmillaan ne ovat paperiversion sähköisiä kopioita.

Päätin paneutua kaavakuulutuksiin tarkemmin vertailemalla kaavakuulutuksia kolmen suuren kaupungin, Helsingin, Turun ja Tampereen internet-sivuilla. Suurissa kaupungeissa kuuluttaminen on rutinoitunutta ja käytännöt ovat eri toimialoilla yhtenäiset. Parantamisen varaa silti on…

Kaikissa kuulutuksissa on perusasia hoidettu: kuulutuksista saa helposti tiedon suunnitelmien nähtävilläoloajasta ja osallistumismahdollisuuksista. Käytännössä käyttäjä ei kuitenkaan pääse pitkälle tällä tiedolla. Käyttäjä arvioi kuulutuksen perusteella, koskettaako asia juuri häntä eli kannattaako tähän asiaan paneutua tarkemmin. Mitä paremmin kuulutus auttaa tässä tavoitteessa, sitä vähemmän osallistujan aikaa kuluu (mahdollisesti turhan) tiedon etsimiseen. Käyttäjä tarvitsee tietoa mm. suunnitelmien sisällöstä ja suunnittelukohteen sijainnista voidakseen suoraan arvioida, kiinnostaako asia häntä. Seuraavassa olen arvioinut mielestäni tärkeimpien käyttäjätarpeiden toteutumista Helsingin, Turun ja Tampereen kaavoituskuulutuksissa.

Otsikko tai linkkiteksti kertoo kuulutuksen sisällöstä
Kuulutuksia haetaan usein listasta, joka sisältää pitkän litanian kuulutuslinkkejä. Tästä syystä kuulutuksen otsikon pitäisi kertoa riittävästi kuulutuksen sisällöstä. Sellaisiahan hyperlinkkien pitää muuallakin netissä olla.

Turku otsikoi kuulutukset päätöksentekijän mukaan (esim. ”Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta 21.6.2011”). Tampereenkaan otsikointi ei ole toimiva: kuulutuksen otsikkona on nähtävilläoloaika. Tiettyyn kaavan liittyvän kuulutuksen etsiminen on siis hakuammuntaa, jos ei tiedä, milloin kaava on ollut nähtävillä tai mikä taho asiasta päättää.

Helsinki saa tässä parhaat pisteet otsikoimalla kaavavaiheen mukaan (esim. ”Asemakaavaehdotuksia nähtävillä”). Osa Helsingin kuulutuksista on erittäin hyvin otsikoituja, kuten esimerkiksi ”Pisara-radan yleissuunnitelma nähtävillä”.

Ideaalitilanteessa otsikosta pitäisi mielestäni näkyä kaavan vaihe, nimi sekä sijainti esimerkiksi kaupunginosan tarkkuudella.

Turun kaavakuulutuslista, minkä näistä valitsisin? Lähde Turun kaupungin www-sivusto

Suunnittelukohteen sijainti
Sijainnin kertomisessa kartta olisi ehdottomasti paras väline. Toki sijainti pitää kertoa myös sanallisesti, mutta hyvän kartan perusteella paikan ymmärtää yhdellä silmäyksellä. Kaikki kaupungit kertovat kuulutuksessaan kohteen osoitteen ja kaupunginosan sanallisesti, mutta yksikään ei kuitenkaan tarjoa kaavakuulutuksissaan toimivaa linkkiä nettikartalle. Tampereella karttalinkki löytyy kyllä kaavasivulta, mutta jostain syystä se ei nyt toiminut.

Mitä alueelle on suunnitteilla
Helsinki ja Turku eivät avaa kuulutuksissa lainkaan suunnitelmien sisältöä, Tampere kertoo lyhyesti kaavan tavoitteet. Tällainen niukkuus on ehkä tyypillistä suurille kaupungeille, joissa niin kaavoja kuin kuulutuksiakin on runsaasti.

Pienemmissä kunnissa voi olla helpompaa palvella käyttäjiä tässä asiassa: esimerkiksi Järvenpäässä on vakiintunut tapa kirjoittaa kuulutukseen lyhyesti, mitä alueelle on suunnitteilla (kts. Järvenpään Lepola II -alueen kuulutus). Mielestäni suunnittelun tavoitteiden avaaminen on pieni ponnistus kaavoitukselle ja antaa osallistujalle heti jonkinlaisen käsityksen kaavan sisällöstä. Toki pidempi lehti-ilmoitus maksaa aina enemmän, mutta onko tämä oikea säästökohde?

Linkki suunnitelmiin
Helsingissä kuulutukset ovat aivan erillisiä julkaisuja, eikä mihinkään suunnitelmiin ole linkkejä. Turku sen sijaan tarjoilee linkin nähtävillä olevien suunnitelmien pdf-dokumentteihin (esimerkki), mutta hyväksymis- tai voimaantulovaiheessa ei Turun kuulutuksistakaan linkkejä enää löydy. Tampere on hoitanut asian näistä tyylikkäimmin: kuulutuksessa on helposti havaittava Aineisto-linkki, josta pääsee kaavan aineistosivulle (esimerkki).

Tampereen kaavakuulutuksissa on selkeä Aineisto-linkki. Lähde Tampereen kaupungin www-sivusto

Kuulutukset pitää löytyä helposti
Yleensä kaupunkien ajankohtaiset uutiset ja kuulutukset ovat eri asioita ja siksi eri paikoissa nettisivuilla. Käyttäjän pitää siis tietää, että kaikista kaava-asioista ei välttämättä tiedoteta uutisissa, vaan niitä pitää erikseen etsiä kuulutuksista. En oikein ymmärrä, miksi tätä jakoa pitää ylläpitää.

Kuulutukset ja uutiset pitäisi olla kaupungin sivustolla yhdessä ja samassa paikassa, vaikka ne sitten olisi kategorisoitu erikseen. Kaavoitukseen liittyviin kuulutuksiin pitää olla pääsy kaavoituksen sivuilta. Myös muut mahdolliset lähestymispolut pitäisi huomioida: kaavahankkeiden omalta sivuilta (tai kaavahakemistosta) pitäisi löytyä vastaavasti linkki kuulutukseen tai vähintäänkin sen sisältämä tieto.

Erityisesti Helsingin sivustolla kaavakuulutukset ovat pitkän polun takana. Käytännössä käyttäjä siirtyy Hallintokeskuksen sivuille. Linkki kaavakuulutuksiin löytyy kyllä Kaupunkisuunnitteluviraston Nähtävänä nyt -osiosta, mutta KSV:n pääsivulta kuulutuksia en löytänyt. Turussa ja Tampereella kaavakuulutukset löytyvät kyllä päänavigaatiosta Kaavoituksen alta.

Erityisominaisuutena mainittakoon, että Helsinki tarjoaa kaavakuulutukset RSS-muodossa. Vaikka kyseinen tekniikka on jokseenkin pienen joukon (lue: nörttien) käyttämä, mahdollistaa se kuitenkin sujuvan tavan seurata kuulutuksia.

Tampere pärjäsi
Tamperelaisten kuulutukset löytyivät helposti kaavoituksen sivuilta ja kuulutuksissa kerrottiin kutakuinkin kaikki tarvittava: sijainti vähintäänkin osoitteen perusteella, suunnitelman tavoitteet sekä linkit aineistoihin. Puutteena havaitsin Tampereen kuulutusten otsikoinnin (nähtävilläolon päivämäärä otsikkona) ja toimimattoman karttalinkin. Toimiessaan suora linkki karttapalveluun olisi täydentänyt Tampereen kuulutukset likimain huippusuoritukseksi. Ottaen kuitenkin huomioon, että kuulutuksen kautta pääsi myös suoraan kaavakohtaiselle palautelomakkeelle, olen valmis julistamaan Tampereen tämän kisan voittajaksi.

Lähteet: