Sinun Vaasa tuo jatkuvuutta verkko-osallistumiseen

Kirjoitettu: 18.7.2011

Vaasan kaupunki on ottanut käyttöön jatkuvasti avoinna olevan verkkopalvelun, jossa käyttäjä voi kommentoida omaa elinympäristöään kartalla. Sinun Vaasa -sovellus on kehitetty Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ja Vaasan kaupungin yhteistyönä. Sovellus laajentaa kertaluontoisten PehmoGIS-kyselyiden perhettä tarjoamalla uudenlaisen, pysyvämmän osallistumis- ja arviointiympäristön.

Sovellus sisältää aiemmista PehmoGIS-kyselyistä tuttuja elementtejä, kuten elinympäristön ja palveluiden arviointia. Käyttäjä voi myös antaa parannusehdotuksia ja tulostaa itselleen oman kartan, jossa näkyvät käyttäjän tekemät paikannukset.

Uutta palvelussa on mm. suunnitelmien arviointi. Sovelluksen kehitystyössä on alusta asti ollut mukana ajatus kerätyn tiedon kytkemisestä Palosaaren salmen ideakilpailuun. Kilpailuohjelmassa onkin edellytetty, että kilpailuehdotuksissa huomioidaan asukkaiden kommentit ja perustellaan ratkaisut myös tästä näkökulmasta.  Sivuston mukaan kilpailuehdotukset tullaan julkaisemaan sivustolla syksyllä 2011. Käyttäjät saavat silloin kommentoida ehdotuksia sivustolla. Jostain syystä on kuitenkin tuomaristo valitsee kilpailun voittajan ennen töiden julkaisemista. Käyttäjien kommentit eivät siis voi vaikuttaa tuomariston päätökseen. Kommenteilla kerrotaan kuitenkin olevan vaikutusta alueen tulevaan asemakaavoitukseen.

Jatkuvasti avoinna olevan osallistumisympäristön haasteena on kommenttien käsittely ja käyttäjien saama kokemus kommenttien vaikuttavuudesta. Kommenttien hyödyntäminen ideakilpailussa on loistava aloitus. Nähtäväksi jää, miten käy jatkossa – pystytäänkö Vaasan kaavoitusyksikössä integroimaan verkon kautta saatu palaute luontevaksi osaksi kaavaprosessia. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan kokemuksia Sinun Vaasa -palvelusta!

Sinun Vaasa -verkkopalvelun aloitusnäkymä (Aalto-yliopisto / YTK & Vaasan kaupunki)

Lähteet:

Kartoittaja.fi Tuusulan kunnan yleiskaavatyössä

Kirjoitettu: 12.7.2011

Tuusulassa ollaan tyytyväisiä Kartoittaja.fi-nettikarttapalveluun. Kunta kirjoittaa uutisessaan, että yleiskaavatyöhön liittyvään viheraluekyselyyn saatiin runsaasti hyviä kommentteja. Kunnan kaavasuunnittelijalta  sain myös kuulla, että kommenttien analysointi sujui ongelmitta. Tiedonkeruun aikana kommenttien kertymistä oli mahdollista tarkastella netissä, ja lopuksi aineisto siirrettiin kunnan paikkatietojärjestelmään erillisenä tiedostona analysointia varten. Loppuraportti on julkaistu Tuusulan sivuilla.

Tuusulan viheraluekysely toteutettiin kartoittaja.fi palveluun. Lähde: Tuusulan kunnan www-sivut.

Käytettävyysnäkökulmasta katseltuna karttakäyttöliittymässä on muutamia epäkohtia, kuten karttakommenttien erikoinen sivutustapa. Kommenttien tarkastelua hieman häiritsee se, että kaikkia kommentteja ei saa kartalle näkyviin yhdellä kertaa, vaan ne on sivutettu kommentin jättämisajankohdan mukaan. Kommenttien rajaamiseen kartalla voisi mielestäni jättää tekemättä tai sitten antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää itse, mitä kommentteja kartalla näytetään.

Haku-toiminto ansaitsee kiitokset, kunhan ensin hoksaa, että se kohdistuu paikan- ja kadunnimiin. Haku ei siis liity kommenttien sisältöihin, kuten ensin voisi kuvitella.

Ilmeisesti nämä pienet käytettävyyskukkaset eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet kyselyn käyttökokemukseen sen suuremmin. Kuntalaiset ovat ottaneet positiivisesti vastaan tämän uuden tavan osallistua. Kaikenkaikkiaan kartoittaja.fi onkin yksinkertainen ja toimiva kommentointityökalu, jota voi suositella monenlaisiin suunnitteluhankkeisiin asukasnäkökulman kartoitukseen!

Lisätietoa: