Kätevällä kyselet helposti

Kirjoitettu: 19.2.2013

Mapitan uuden Paikka! -kyselypalvelun Kätevä-käyttöliittymän avulla on helppoa ja uskomattoman nopeaa käynnistää karttapohjainen kysely. Sain mahdollisuuden tutustua Kätevän demo-versioon, jota innokkaimmat kuntakäyttäjätkin pääsevät halutessaan kokeilemaan veloituksetta kevään ajan.

Koekäyttö todisti mainospuheen todeksi. Ympäristökokemuksia kartoittavan kyselyn luominen on todellakin erittäin helppoa ja nopeaa. Helppous perustuu valmiisiin kysymyskokonaisuuksiin, joista voi valita kyselyyn haluamansa paketit. Mapitan kehitystyön taustalla on useiden vuosien tutkimus- ja kehitystyö Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Tästä syystä kyselyiden sisällöt onkin suojattu immateriaalioikeuksin.

Mapitan Paikka! -palvelun valmiit kysymyskokonaisuudet. Kuva sivustolta: demo.asiatkartalle.fi
Mapitan Paikka! -palvelun valmiit kysymyskokonaisuudet. (c) Mapita Oy

Helppous ja nopeus ovat usein vastakohta monipuolisuudelle. Kätevä-käyttöliittymässä tämä näkyy siten, että kyselyyn ei ole mahdollista laatia omia kysymyksiä, eikä kysymysten järjestykseen voi vaikuttaa. Toisaalta käyttö on tehokasta ja tuloksellista: palvelun avulla saa todella nopeasti laadittua ympäristökokemuksia kartoittavan kyselyn ja julkaistua sen kaikelle kansalle.

Kätevässä on valmiit asiantuntijoiden laatimat kysymyskokonaisuudet, jotka helpottavat kyselyn käyttöönottoa. Usein kaavoituksessa on kuitenkin tarkka näkemys siitä, mitä tietoa halutaan kerätä ja miten. Kannattaa kuitenkin miettiä, ovatko tiedonkeruun tarpeet kuitenkaan niin yksilöllisiä.

Mapitan Paikka!-palvelun kysymykset on asiantuntijoiden laatimia. Kuva sivustolta: demo.asiatkartalle.fi
Tässä kysellään ympäristön käyttöön liittyviä asioita. (c) Mapita Oy

Ainoaksi kysymysmerkiksi jää, saako palvelulla tehtyä juuri haluamansa kyselyn. Mapitalla on tähänkin vastaus: monipuolisemmalla Taitava-käyttöliittymällä voi luoda kyselyt alusta alkaen itse.

Hyvien kyselyiden laatiminen on vaativaa ja aikaa vievää osaavallekin. Lisäksi kysymysten toimivuus tulisi aina testata todellisten vastaajien kanssa. On tärkeää varmistaa, että kysymykset ovat ymmärrettäviä ja vastaaminen helppoa. Kannattaa miettiä, onko mahdollista käyttää valmiiksi mietittyjä ja käytännössä testattuja kyselypohjia.

Paikka!-palvelu ei ole ensimmäinen karttapohjainen kyselytyökalu, mutta se lienee tällä hetkellä ainoa, jonka käyttöönotto onnistuu täysin omin voimin ja taidoin. Tähän ei siis tarvita koodaria.

Mikset jo kokeile?

PS. Olen huomaavinani, että kilpailevien tuotteiden tulo markkinoille nopeuttaa karttasovellusten ja niiden käytettävyyden kehitystä. Parhaillaan käynnissä olevassa SADe-ohjelmassa on tekeillä Harava-karttakyselytyökalu samaan tarkoitukseen kuin Mapitan Paikka!-palvelu. Kilpailua tulee siis jatkossa olemaan tälläkin saralla.

Toiveet näkyviksi

Kirjoitettu: 3.2.2013

Asukkailta kerätyn tiedon vaikuttavuus lisääntyy, kun sitä havainnollistetaan ja visualisoidaan. Erilaiset yhteenvedot ja karttaesitykset ovat hyödyllisiä, mutta usein ne ovat aika tylsiä. Tarvitaan uusia ja innostavia esitystapoja.

Kuvataiteilija Maikku Huovila ja valotaiteilija Nina Sivénin aika- ja paikkasidonnainen valotaideteos LEE136 valaisi eilen lauantaina Sipoon Nikkilän Juhlatalon ikkunat. YLEn Radio Vegan haastattelussa taiteilijat kertovat, että teoksen tarkoituksena oli tuoda esiin taiteilijoiden toive saada rakennus tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Nyt tyhjillään ja hyvin vähäisellä käytöllä oleva rakennus on osa Nikkilän historiaa ja siellä on aikoinaan järjestetty mm. tanssiaisia ja konsertteja. Akustiikkansa puolesta tila sopisi edelleen hyvin konserttikäyttöön.

Maikku Huovilan ja Nina Sivénin taideteos LEE136 paikka- ja aikasidonnainen taideteos tekee näkyväksi taiteilijoiden ja nikkiläläisten toiveita. Kuva taideteoksen blogisivustolta polku2013stig.wordpress.com 3.2.2013.
Maikku Huovilan ja Nina Sivénin taideteos LEE136 paikka- ja aikasidonnainen taideteos tekee näkyväksi taiteilijoiden ja nikkiläläisten toiveita. Kuva taideteoksen blogisivustolta polku2013stig.wordpress.com 3.2.2013.

Mielestäni taideteos tekee näkyväksi myös nikkiläläisten unelmaa. Maikku Huovilan Oranssijopo-taidenäyttelyssä kerättiin viime kesänä asukkaiden unelmia Nikkilästä. Juhlatalo oli yksi merkintöjä runsaasti kerännyt kohde. En tiedä, onko tämä ollut taiteilijoiden tavoitteena, mutta itse näen teoksen myös tapana konkretisoida kerättyjä mielipiteitä fyysisessä ympäristössä.

Kiitokset taiteilijoille vaikuttavasta teoksesta.