Osallistumisen tarkoitus

Tähän osioon olen koonnut osallistumisen tarkoitukseen ja tavoitteisiin liittyviä aiheita. Listaus ei varmaankaan ole kattava ja asiaa voisi lähestyä toisellakin tavalla. Tärkeäintä kuitenkin tunnistaa osallistumisen tarkoitus ja tavoitteet, jotta osataan valita mahdollisimman hyvät työkalut ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa -kyselyssäni tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat tiedon jakaminen ja eri kohderyhmien tavoittaminen, mutta myös vuorovaikutus nousi tärkeäksi.

Mitä sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan organisaatiossasi, kysyttiin Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa kyselyssä keväällä 2016.
Mitä sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan organisaatiossasi, kysyttiin Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa kyselyssä keväällä 2016.