Positiivisuutta ilmassa

Kirjoitettu: 13.1.2017

Kaavio: Miten itse suhtaudut somen käyttöön kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa? Positiivisesti 68 %, neutraalisti 22 %, negatiivisesti 5 %, en osaa sanoa 5 %.

Jos kaksi kolmesta suhtautuu sosiaalisen median käyttöön positiivisesti, eikö se olekin jo aika hyvin? Pidin torstaina 12.1. alustuksen aiheenani Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus ja sosiaalinen media FCG:n Kaavoituksen peruskurssille. Luennon aikana kysyin kurssilaisilta kysymyksen: Miten itse suhtaudut somen käyttöön kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa? Olkoonkin, että otos oli kovin pieni, vain 22 henkilöä, positiivisuus oli jopa hämmentävää: 68 % suhtautuu positiivisesti ja vain 5 % pitää somea turhana touhuna kaupunkisuunnittelun kontekstissa. Kurssilaiset olivat suurimmaksi osaksi kuntatyöntekijöitä tai virkamiehiä, joiden työhön kaavoitus tavalla tai toisella liittyy.

Vastaukset olivat anonyymejä, joten positiivisten vastausten takana ei ollut sosiaalinen paine. Käytin äänestyksessä itselleni aivan uutta online-äänestystyökalua (sli.do). Se toimi hyvin, joten saatanpa käyttää sitä jatkossakin.

Tästä on hyvä jatkaa uutta vuotta positiivisella asenteella! =)