Ketterästi nähtäville

Kirjoitettu: 4.9.2016

Nikkilan taideohjelma - Jokilaakson taidekilpailu
Kevyille ja ketterielle menetelmille on todella tarvetta verkko-osallistumisessakin. Kun aikataulu on tiukka, tarvitaan nopeita ratkaisuja, kuten tässä Sipoon Jokilaakson taidekilpailun tapauksessa. Neljä kilpailuehdotusta haluttiin nopealla aikataululla nettiin yleisön nähtäville ja arvioitavaksi. Toiveena oli myös äänestysmahdollisuus.

Yksi vaihtoehto olisi ollut julkaista kilpailuehdotukset Facebookissa. Silloin kuitenkin arviointi olisi ollut mahdollista vain FB-käyttäjille, joten piti keksiä joku muu tapa, johon kuka tahansa netin käyttäjä voi osallistua. Kyselyn rakentaminen olisi toki ollut mahdollista, mutta se ei ehkä olisi ollut kaikkein innostavin ratkaisu.

Lopulta projektissa päädyttiin käyttämään jo olemassa olevaa WordPress-blogia. Blogin ulkoasu päivitettiin ja ehdotukset julkaistiin kuvien ja lyhyehköjen esittelytekstien kera.

Blogissa ehdotuksia on mahdollista sekä kommentoida että äänestää. Omasta mielestäni kommentointi on tärkeämpää, ja suhtaudun äänestyksiin vähän nihkeästi. Uskon, että äänestysmahdollisuus vähentää sanallisten kommenttien määrää, mutta toisaalta se on osallistujille helpompaa. Tässä tapauksessa äänestys on toteutettu Polldaddyn ilmaisversiolla.

Poimintoja blogissa esitetyistä mielipiteistä tullaan nostamaan Facebookin puolelle. Tällaisen ”kevytraportoinnin” tarkoituksena on innostaa ihmisiä kertomaan omia mielipiteitään kommentoimalla.

Yleisöarvioinnin markkinointiin käytetään tietysti useita sähköisiä kanavia: kunnan nettisivut, alueelliset sivustot (Sipoon Jokilaakson markkintointisivut, Nikkilän aluesivusto) ja some-kanavista Facebook, Twitter ja Instagram ovat käytössä. FBn puolella on sijoitettu hieman myös maksullisiin mainoksiin, jotka vaikuttavat toimivan hyvin.

PS. Taidekilpailun ehdotukset ovat nähtävillä myös näyttelyssä Sipoon pääkirjastolla, jotta mahdollisimman moni asukas voi osallistua niiden arviointiin.

Asukasnäkökulma läpäisee kilpailuprosessin Vaasassa

Kirjoitettu: 6.11.2011

Vaasan Palosaaren alueen ideakilpailun työt ovat parhaillaan asukkaiden arvioitavana internetissä. Sivusto on Vaasan kaupungin ja Aalto-yliopiston pehmoGIS-tutkijoiden yhteistyön tulos.

Ennen ideakilpailun käynnistämistä Sinun Vaasa -sivustolla kerättiin asukkaiden kokemuksia alueesta. Kilpailuun osallistuvilta suunnittelijoilta edellytettiin, että kerättyä tietoa hyödynnetään ja kilpailuehdotuksessa kerrotaan, miten asukasnäkökulma on huomioitu suunnitelmassa.

Tuomaristo on oman arviointinsa tehnyt ja nyt vaasalaiset pääsevät itse arvioimaan kilpailuehdotuksia. Kilpailusivustolla kerrotaan, että asukaspalautetta tullaan käyttämään voittajaehdotuksen kehittämistyön pohjana sekä asemakaavan muutoksen valmisteluaineistona ja myöhemmin muun tarkemman suunnittelun apuna.

Vaasan Palosaaren alueen ideakilpailusivuston etusivu. (Kuva pehmoGIS-sivustolta 5.11.2011, Aalto-yliopisto ja Vaasan kaupunki)

Kilpailuehdotusten esittelysivusto on mielestäni havainnollinen ja onnistunut. Viisi kilpailuehdotusta on inhimillinen määrä arvioitavaksi ja esittelyaineistot ovat selkeitä. Myös ruotsinkieliset käyttäjät on huomioitu. Kilpailuehdotukset ovat suomenkielisiä, mutta lyhyt tiivistelmä on sivustolla ruotsiksi.

Kilpailuehdotusten arviointi on rakennettu siten, että osallistujaa ohjataan arvioimaan suunnitelmaa suhteessa alueen nykytilaan. Lähtökohtana siis on, että osallistuja tuntee suunnittelualueen. Arviointikriteerit ovat pehmoGIS-tutkimuksissa esiintyviä ympäristökokemuksen ulottuvuuksia. Osallistuja arvioi kunkin kriteerin osalta, huonontaisiko vai parantaisiko suunnitelma alueen laatua. Tämä sopii mielestäni hyvin kaupunkiympäristön uudistamiseen ja täydennysrakentamiseen tähtäävään kilpailuun. Sama lähestymistapa ei ehkä toimisi yhtä hyvin sellaisessa tilanteessa, jossa suunnitellaan uutta aluetta rakentamattomaan tai kaavoittamattomaan ympäristöön.

Palosaaren kilpailussa tuomaristo on jo valinnut voittajan ja arvioinnin tavoitteena on saada näkökulmia jatkosuunnitteluun. Tässäkin mielessä arviointimenetelmä tukee mielestäni tavoitteita: on arvokkaampaa saada tietoa ehdotusten laadusta kuin vertailla niitä keskenään.

Jos oikein etsimällä etsii arviointityökalusta kehitettävää, mielestäni arviointityökalun liukukytkimessä on pieni ongelma. Kun hanikoita on siirrellyt vasemmalle tai oikealle, käyttäjä ei enää näe, missä olikaan keskikohta. On vaikea arvioida kuinka paljon on antanut miinusta tai plussaa. Pienet pykälät mittatikulla korjaisivat ongelman. Todellisuudessa käyttäjiä on erilaisia, eikä tämä varmasti häiritse kaikkia.

Suunnitelmien arviointityökalu. (Kuva pehmoGIS-sivustolta 5.11.2011, Aalto-yliopisto ja Vaasan kaupunki)

Kokonaisuudessaan sivusto on laadukas ja hieno suoritus Vaasan kaupungilta ja pehmoGIS-tiimiltä. Sivustosta huomaa, että tekijäkaarti on asiantuntevaa: konsepti on hyvin suunniteltu ja toteutettu. Asukasnäkökulma on mukana kilpailuprosessin eri vaiheissa – siitä erityiskiitokset.

Parhaillaan ovat käynnissä myös mm. seuraavat suunnittelukilpailut:

Lue myös muita suunnittelukilpailuihin liittyviä kirjoituksiani.