Aktiiviosallistujien näkökulmaa karttasovelluksiin

Kirjoitettu: 12.1.2014

Erilaiset nettikartat ovat aktiivisille kansalaisille hyvä väline omien ajatusten havainnollistamiseen. Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä on ihanteellinen paikka seurata, miten aktiivit osallistuvat ja haluaisivat osallistua. Ryhmän moninaisista kannanotoista löytyy innovatiivisia tapoja käyttää verkosta löytyvää materiaalia ja työkaluja. Nettikarttojen avulla aktiivinen osallistuja voi esimerkiksi havainnollistaa mielipidettään, vertailla alueita tai suunnitella omia parannusehdotuksiaan olemassa olevaan ympäristöön.

Esimerkiksi tässä alla näkyvässä kommentissa nostettiin esiin keskustelu Helsingin ranta-alueiden korttelisuunnittelusta. Vertailukohtana esiteltiin ruotsalaisia esimerkkejä merelle avautuvista kortteleista GoogleMapsin ilmakuva- ja katunäkymälinkkien avulla. Näinkin yksinkertaiset välineet auttavat erinomaisesti hahmottamaan kirjoittajan ajatuksia, rakennusten sijoitteluvaihtoehdoista ja rantakatujen luonteesta aina asuntosuunnittelun tasolle asti.

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän eräs keskustelunavaus, joka nosti esiin ranta-alueiden kortteliratkaisuja.
Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän eräs keskustelunavaus, joka nosti esiin ranta-alueiden kortteliratkaisuja.
GoogleMapsin ilmakuva mahdollistaa vaikkapa korttelirakenteiden vertailun.
Miten rakennukset on sijoiteltu rantakortteleissa? GoogleMapsin ilmakuvan avulla esimerkkejä voi katsella muualtakin maailmasta.
GoogleMapsin katunäkymään voi viitata jopa asuntosuunnittelun tasolla. Tässä puhuttiin parvekkeiden avautumisesta merelle.
GoogleMapsin katunäkymästä näkyy, miten asuntojen parvekkeiden avautuvat merelle päin.

GoogleMaps näyttää tietä uusille sovelluksille

GoogleMaps on nettikarttojen äiti ja edelleen käytettävyydessään kehityksen kärjessä. Googlen tarjoaman työkalut ovat näppäriä välineitä verkko-osallistujallekin. Uusien sovellusten tekijöille tämä asettaa haasteita, sillä käyttäjä valitsee sen palvelun, jolla helpoimmin ja nopeimmin saa asiansa hoidettua. Kun on yhtä tottunut käyttämään, vaihtaminen on vaikeaa. Uudet työkalut ovat kuitenkin tarpeen: aktiiviosallistujalle nettikartalla pitää voida tehdä vertailuja, piirtää omia ehdotuksia ja havainnollistaa ilmiöitä. Uudet välineet voivat lyödä itsensä läpi, jos ne ovat yhtä helppokäyttöisiä kuin GoogleMaps ja samalla pystyvät tarjoamaan paremman mahdollisuuden edes yhteen edellämainituista käyttötavoista.

Haaste SADe-hankkeen Liiteri-kehittäjille

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmää seuraamalla saa melko hyvän kuvan siitä, minkälaisia kehittämistarpeita aktiivisten some-käyttäjien näkökulmasta osallistumistyökaluille asettuu. Tietoa voisi hyödyntää esimerkiksi Ympäristöministeriön SADe-hankkeessa käynnissä olevassa Liiteri-paikkatietopalvelun kehitystyössä. Keskusteluja seuraamalla ja niihin osallistumalla, voisi varmasti täydentää Liiterin määrittelytyössä tehtyjä käyttäjäkuvauksia aktiivisen verkko-osallistujan ja sosiaalisen median käyttäjän näkökulmasta. Jos Liiteri onnistuu toteuttamaan tämän käyttäjäryhmän tarpeita, uskon, että sovellus tulee entistä paremmin kansalaisten tietoisuuteen ja käyttöön.

otakantaa.fi on uusi vuorovaikutusfoorumi

Kirjoitettu: 1.9.2012

Oletko jo tutustunut otakantaa.fi-palveluun? Kyseessä on uusi kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusfoorumi. Palvelua kehitetään Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe-ohjelma).

Palvelu tarjoaa hallinnon käyttöön vuorovaikutustyökaluja ja toimintamalleja. Esimerkiksi verkkokeskustelu ja tekstin kommentointityökalu ovat käytössä jo nyt. Myöhemmin tulossa on ainakin aloitepalvelu kansalaisille sekä lausuntopalvelu, jolla virkamiehet voivat lähettää lausuntopyyntöjä ja seurata lausuntojen etenemistä. Palvelu auttaa myös osallistumisen suunnittelussa ja tietopankista löytyy demokratiaan ja kansalaisosallistumiseen liittyvää materiaalia.

otakantaa.fi sivusto on virkamiesten ja kansalaisten uusi vuorovaikutusfoorumi. Kuva sivustolta 31.8.2012, Oikeusministeriö.

Osallistumisympäristö & maankäytön suunnittelu

Osallistumisympäristöä voi käyttää missä tahansa julkishallinnon hankkeissa tai projekteissa. Olisiko tässä työväline myös kaavahankkeiden verkko-osallistumiseen? Tietojeni mukaan yksikään kunta ei ole vielä ottanut verkkovuorovaikutusta osaksi virallista kaavaprosessia. Monenlaisia menetelmiä on toki kaavahankkeissakin käytetty, mutta ne ovat olleet yleensä ainutkertaisia. Monia esimerkkejä on tässäkin blogissa esitelty. Systemaattista toimintatapaa ei missään kunnassa taida olla käytössä.

Tällä hetkellä osallistumisympäristössä näyttää olevan yksi rakennettuun ympäristöön liittyvä hanke: Uuden Oulun kulttuuriympäristöohjelma. Kartta olisi kyllä tarpeen näissä keskusteluissa, jotka liittyvät paikkaan tavalla tai toisella. SADe-ohjelman Elinympäristön tietopalvelut -osiossa on kehitteillä karttapohjaisia sovelluksia. Toivottavasti sovellukset tulevat toimimaan yhteen siten, että samaa karttasovellusta voidaan hyödyntää osallistumisympäristössä.

Karttalinkki olisi olennainen työkalu, kun puhutaan tärkeistä paikoista. Kuva otakantaa.fi sivustolta 31.8.2012, Oikeusministeriö.

Jatkuva kehittäminen

Osallistumisympäristöä kehitetään jatkuvasti ja kehitystyö on käyttäjälähtöistä: hankkeessa on sovellettu monenlaisia tapoja osallistaa kansalaisia ja osallistumisen asiantuntijoita työkalun kehittämiseen. Jo projektin alkuvaiheessa ministeriö kokosi kaksi ryhmää, kansalaisraadin ja kehittäjäyhteisön, jotka ovat vaikuttaneet työkalun valmisteluun. Sivuston kautta voi tietysti myös antaa palautetta kuka tahansa.

Tästä ajattelutavasta on hyvä ottaa oppia – sivusto tai palvelu ei ole koskaan valmis!