Kaavanäyttelyn käyttöliittymä

Kirjoitettu: 25.2.2012

Järjestin asemakaavan valmisteluvaiheessa kaavanäyttelyn eli ihan perinteisen, fyysiseen tilaan sijoittuvan tilaisuuden. Näyttelyssä oli esillä kaavaluonnoksen ohella mm. selvityksiä, valokuvia alueelta, luonnoksia matkan varrelta sekä yhteenveto prosessin aikana kertyneistä asukkaiden näkökulmista. Näyttely onnistui hyvin. Osallistujat saivat henkilökohtaista palvelua ja minulla oli kaavoittajana mahdollisuus keskustella suoraan osallisten kanssa.

Jälkeenpäin mieleeni tuli kysymys, miten samat osallistumismahdollisuudet ja -kokemus voitaisiin tarjota netissä.

Kaavanäyttely mahdollisti:

  • henkilökohtaisen vuoropuhelun suunnittelijan ja osallisten välillä
  • selvityskarttojen ja kaavaluonnoksen vertailun rinnakkain
  • kaavaprosessin vaiheet tulivat esille ”selvityksistä luonnokseen”
  • virallisen mielipiteen jättämisen kartalle tai lomakkeelle
Järjestämäni kaavanäyttelyn kuvaus.

Miten sama toteutuisi verkossa?

Fyysistä maailman ratkaisuja ei pidä viedä sähköiseen sellaisenaan, vaan siitä tulee kehittää uusi (parempi) versio käyttäjän tarpeet ja teknologian mahdollisuudet huomioiden.

Kokoelma erilaisia nettipalveluita voisi tarjota kutakuinkin samat mahdollisuudet:

  • reaaliaikainen chat mahdollistaisi keskustelun
  • nettikartalla voisi vertailla selvityskarttoja ja kaavaluonnosta
  • kaavaprosessia voisi kuvata jonkinlaisella prosessipuuna nettisivuilla
  • mielipiteen voisi jättää nettikartalle paikannettuna tai erillisellä sähköisellä lomakkeella

Verkossa tuskin päästäisiin samaan henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kokemukseen, mutta kaikki eivät välttämättä sitä haluakaan? Tiedon havainnollistaminen ja vertailu voi netissä sen sijaan olla helpompaakin: selvitysten ja kaavaluonnoksen tarkastelu päällekkäin karttasovelluksessa on havainnollisempaa kuin erillisten karttojen lukeminen seinältä.

Koska osallistujia on monenlaisia, tarvitaan sekä perinteisiä että uusia sähköisiä osallistumismenetelmiä.

Ruohonkärjet avaa keskustelua Helsingin seudun kehityskuvasta

Kirjoitettu: 12.2.2012

Helsingin kaupunginosayhdistysten Ruohonkärjet-tiimi kirjoittaa sivustollaan Helsingin seudun kehityskuvasta 2050 ”Rajaton metropoli”.

Ruohonkärjet on ottanut roolin tiedon levittäjänä ja välittäjänä tiivistämällä tietoa ja nostamalla esiin omaa aluettaan koskevia näkökulmia. Artikkelin yhteydessä on myös linkki Facebook-sivulle, jossa on mahdollisuus kommentoida asiaa. Kuntien ja kaupunkien sivustoilta ei ainakaan pikaisen läpikäynnin perusteella löydy aiheeseen liittyviä vuorovaikutuskanavia. Näyttää myös siltä, että asiasta ole kuntakohtaisesti tiedotettu, vaan tiedottaminen on keskitetty Helsingin Seudun yhteisportaaliin (helsinginseutu.fi).

Miten kuntalaisten tulisi mielestäsi voida osallistua seudulliseen suunnitteluun?

Tiivistelmä Helsingin Seudun kehityskuvasta Helkan Ruohonkärjet-sivustolla. (Kuva sivustolta 12.2.2012)

Mikä Ruohonkärjet?
Ruohonkärjet-tiimi on Helsingin kaupunginosayhdistysten toimijoista koottu tiimi, joka pyrkii edistämään kansalaisasukkaiden lisääntyvää painoarvoa yhteiskunnan muutosvoimana. Ruohonkärjet -sivusto kokoaa kaupunginosien kehittämisestä kiinnostuneita asukasaktiiveja, tutkijoita, yrittäjiä ja virkamiehiä sekä edelläkävijäkaupunginosia.

Lue lisää Ruohonkärjet-sivustolta

Mikä Helsingin seudun kehityskuva 2050?
Helsingin seudun kehityskuva on laadittu alueelle, joka käsittää pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä KUUMA-kunnat
Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Kyseessä on esitys metropolialueen yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä vuoteen 2050. Kehityskuva ei ole suunnittelua ohjaava instrumentti, vaan vapaamuotoinen asiakirja, jonka tarkoituksena on auttaa seudun toimijoiden yhteisen tahtotilan muodostamisessa.

Lue lisää raportista