Pingviinin arvoinen gradu

Kirjoitettu: 27.10.2015

Neea Laakso kehitti gradussaan konseptin, joka tukee sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa itseorganisoituvaa yhteiskehittelyä. Kuva: Neea Laakso
Itseorganisoituvaa yhteiskehittämistä voi tukea verkossa esimerkiksi prosessin visualisoinnilla tai keskustelua virittävillä kuvakorteilla. Kuva: Neea Laakso

Tänä syksynä minulla oli ilo toimia tulevan taiteen maisterin Neea Laakson opinnäytteen ”Pingviinin arvoinen suoritus!” yhtenä tarkastajana. Gradu käsittelee asukkaiden osallistumista kaupunkisuunnitteluun ja kaupungin kehittämiseen sosiaalisen median kautta. Neea esitteli työtään myös tänään 27.10. FinEst Twins konsortion Smart City -seminaarissa Otaniemessä.

Laakso tutki työssään Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän toimintaa ja kehitti tutkimuksen pohjalta kaupunkilaislähtöisen kehittämiskonseptin, joka tukee sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa itseorganisoituvaa yhteiskehittämistä. Työn teoreettisessa osuudessa käsitellään monipuolisesti erilaisia osallistuvan suunnittelun ja osallistumisen toimintamalleja. Jo pelkästään sen vuoksi kannattaa tutustua työhön.

Empiirisessä osiossa kehitetty konsepti sisältää verkko-osallistumista tukeva elementtejä, kuten sähköisiä kuvakortteja ja tarroja sekä prosessin visualisoinnin. Fasilitointia helpottava prosessikuvaus pohjautuu lähinnä Lisää kaupunkia Helsinkiin –ryhmän toimintaan, mutta sitä voidaan soveltaa käytännössä missä tahansa itseorganisoituvassa ryhmässä. Konseptin tarkoituksena on auttaa ryhmää yhteiskehittelyn prosessin läpikäymisessä ja innostaa osallistumaan.

Palkitseminen on yksi keino innostaa osallistujia. Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä palkitsee ansiokkaista toimista pingviinillä. Myös Neean gradu sai ryhmältä palautteen: ”Pingviinin arvoinen suoritus!” Olen samaa mieltä, pingviinin arvoinen gradu.

Jämsä bloggaa ja somettaa

Kirjoitettu: 5.10.2015

Lähde: Jämsän kaupunki, kuvakaappaus Jämsä bloggaa -blogin etusivulta 5.10.2015.
Lähde: Jämsän kaupunki, kuvakaappaus Jämsä bloggaa -blogin etusivulta 5.10.2015.

Ilahduin niin löytäessäni Jämsän kaupungin blogin ja erityisesti kaavoitusarkkitehti Kari Stenlundin artikkelin ”Kaavoitustyöhön lisää vuorovaikutusta ja keskustelua”.

Stenlund nostaa artikkelissaan esiin asioita, joiden vuoksi osallistumiseen ja vuorovaikutukseen panostetaan entistä enemmän:

  • suunnittelija saa osallisilta tärkeää tietoa suunnittelun pohjaksi,
  • vuorovaikutus kaavaprosessin aloitusvaiheessa voi vähentää valituksia,
  • hallintorajat ylittävä yhteistyö lisää vuorovaikutusta myös suunnittelijoiden ja virkamiesten kesken,
  • yhteiset tavoitteet kirkastuvat vuorovaikutuksessa.

Olen samaa mieltä Stenlundin kanssa myös siitä, että emme välttämättä tarvitse uusia osallistumissovelluksia. Hyviä työkaluja löytyy verkosta ilmaiseksi, kun vain ottaa ne käyttöön. Jos omaa osaamista työkalujen käyttöönottoon ei ole, kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. 😉

Blogissa on hienointa se, että kirjoittajia on kaupungin eri toimialoilta, ja he ovat näkyvillä blogisivulla omilla nimillään, moni ihan kuvan kera. Sivuilla todetaan, että mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä ne edusta kaupungin virallista kantaa. Lause on hyvä, koska se varmasti antaa ilmaisunvapautta kirjoittajille.

Ainoa minua hämmentävä seikka Jämsän blogissa on se, että se on toteutettu wordpress.com palveluun, eikä omalle palvelimme. Tämä hieman rajoittaa blogin säätämistä omiin tarkoituksiin. Lisäksi wordpress.com-päätteisen osoitteen käyttäminen vaikuttaa mielestäni blogin imagoon. Ehkäpä valinta on kuitenkin tässä tapauksessa tarkoin harkittu ja tarkoituksena on lisätä blogin epämuodollisuutta ja epävirallisuutta?

Sosiaalisen median ja vuorovaikutuksen merkitys näyttää kasvavan koko ajan kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa. Saan siitä paljon intoa jatkaa omaa työtäni. Stenlundkin kertoo, että Jämsän taajamaosayleiskaavatyössä tullaan hyödyntämään koko projektin ajan sosiaalista mediaa ja muita osallistamismenetelmiä. Tuskin maltan odottaa, että kuulemme lisää jämsäläisten some-kokemuksista.

Seuraa sinäkin Jämsän blogia!