Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa

Kartoitin sosiaalisen median käyttöä kaupunkisuunnitteluun liittyvässä ulkoisessa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa kyselyllä, joka oli avoinna 8.2. – 5.3.2016. Kyselyllä selvitin somen käyttöön liittyviä asenteita, toimintatapoja, odotuksia ja koettuja esteitä. Kysely oli suunnattu kuntien ja kaupunkien kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatioiden työntekijöille sekä alan konsulteille ja tutkijoille.

Kyselyn tuloksista olen kirjoittanut näissä blogikirjoituksissa: