Työkalut

Verkko-osallistumistyökalujen valikoima on yllättävän laaja. Merkittävä osa verkkovuorovaikutuksesta tapahtuu nykypäivänä sosiaalisessa mediassa, mutta verkko-osallistumiseen sisältyy myös muita välineitä. Erilaiset kyselyt ja muut yksisuuntaiset tiedonkeruun välineet ovat verkko-osallistumistyökaluja, mutta sosiaaliseen mediaan niitä ei voi liittää. Alasivuille on koottu erilaisiin, tässä blogissa tähän mennessä käsiteltyihin työkaluihin liittyviä kirjoituksia.

Sosiaalisen median sovelluksia on satoja, ellei tuhansia ja valikoima kehittyy koko ajan. Keskeistä sosiaalisen median sovelluksille on se, että käyttäjät itse tuottavat ja jakavat sisältöä. Alla olevassa kuvassa näkyy yksi tapa luokitella some-työkalut.

Some työkalujen luokittelu
Yksi tapa luokitella sosiaalisen median työkalut

Esimerkiksi Facebook ja LinkedIn edustavat niin sanottuja yhteisöpalveluja. Twitter, joka helposti luokitellaan Facebookin kanssa samaan kategoriaan, on pikemminkin mikroblogi, koska vuorovaikutus Twitterissä keskittyy aiheiden, eikä niinkään sosiaalisten verkostojen äärelle. Instagram ja YouTube taas liittyvät sisältöjen jakamiseen ja niitä kutsutaan sisältöyhteisöiksi. Folksonomiat ja tagit tarkoittavat aihesanojen ja linkkien jakamiseen tarkoitettuja palveluita, esimerkkinä Delicious. Virtuaalimaailmat Second Life ja Minecraft ovat pelillisiä ympäristöjä. Muihin some-palveluihin voidaan lukea mm. perinteiset keskustelufoorumit sekä muut käyttäjien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä tukevat sovellukset. (Khan 2013)

Lähde:
Khan, G. F., (2013). The Government 2.0 utilization model and implementation skenarios. Information Development 2015. Vol 31(2) 135-149.