Unelma osallistumisportaalista

Kirjoitettu: 30.10.2011

EngagingCities on amerikkalainen sivusto, joka kokoaa yhteen esimerkkejä kaupunkisuunnittelun osallistumisprojekteista, työkaluista, tutkimuksesta, tapahtumista ja toimijoista. Omien sanojensa mukaan EngagingCities on verkkolehti (online magazine).

Sivuston ideana on paitsi tiedon jakaminen myös toimijoiden osallistaminen. Toimijoita pyydetään kertomaan osallistumismenetelmistä ja -työkaluista, uusista näkökulmista ja kokeiluista sekä muusta osallistumiseen liittyvästä. Tavoitteena on kaupunkisuunnittelijoiden ohella muiden toimijoiden innostaminen vuorovaikutteiseen suunnitteluun:

Our goal is to inspire urban planners, architects, developers, educators, economists, and policy makers to apply new approaches and technologies in ways that make community development more participatory, collaborative, and effective.

Atlantin takana kaikki on suurempaa, mutta miksei meillä Suomessakin voisi olla tällainen portaali? Minusta tällainen toimijoita yhteen kokoava sivusto olisi tarpeen. Se voisi innostaa osallistumisen käytännön kehittämiseen ja toisi tutkimustoimintaa lähemmäs käytännön toimijoita.

EngagingCities-sivuston etusivu 29.10.2011.