Asukkaan vai kunnan intressi?

Kirjoitettu: 6.5.2012

Osallistumista on perinteisesti pidetty kuntalaisen oikeutena, jopa velvollisuutena. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kunnat ovat ottamassa aktiivisempaa roolia osallistajina. Velvollisuudesta on hyvää vauhtia tulossa kunnan voimavara ja siten myös intressi. Ehkäpä kunnissa on huomattu, että osallistumisen kautta saadaan myös hyötyjä: parempia lopputuloksia ja tyytyväisempiä asiakkaita ja asukkaita.

Yksi laajan osallistamisen haaste on osallistujien tavoittaminen. Virallisia kuulutuksia lukee harva, kotikaupungin nettisivuillekin eksytään vain satunnaisesti. Asioista tiedotetaan kirjeitse vain kiinteistöjen omistajille, joten monet toimijaryhmät ovat perinteisten kanavien ulkopuolella. Aktiivisimmat kunnat ovatkin omaksumassa menetelmiä yritysmaailmasta ja markkinatutkimuksesta.

Lahti on perustanut osallistumista edistävän asukaspaneelin. Lahen D on Lahden ja sen lähikuntien asukkaista koostuva tuotekehityspaneeli, johon voi ilmoittautua mukaan kuka tahansa Lahden seudun asukas. Paneelia hyödynnetään erilaisten tuotteiden, palveluiden tai esim. kaupunkiympäristön kehittämisessä tarvittavien käyttäjäkokemusten, -mielipiteiden ja -näkemysten kartoittamiseen mm. kyselyiden, keskustelutilaisuuksien ja testausten avulla. (Lahden D)

Osallistuminen on tehty asukkaille mahdollisimman helpoksi. Osallistumiskutsut lähetetään panelisteille sähköpostilla ja  osallistua voi niihin asioihin, jotka itseä kiinnostaa. Lahen D toimii myös Facebookissa.

Lahdessa tapahtuu muutakin asukaslähtöistä: kaupunki on mukana Sitran DEP-ohjelmassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää hallinnon ja strategisen suunnittelun yhteistyötä sijoittamalla pilottiorganisaatioihin strategisen suunnittelun asiantuntijoita. Lahden kaupungissa hankkeen tiimoilta työskentelevä strategisen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun asiantuntija Sara Ikävalko on mm. osallistanut asukkaita kaupunkikehitykseen. DEP-ohjelmasta voi lukea lisää Design Exchange -blogissa.