Ehdotusten arviointi on liian vaikeaa

Kirjoitettu: 22.10.2011

Sipoon Sanomissa Pentti Halenius kommentoi Sibbesborgin kilpailuehdotusten nettiarviointia: arviointi on tehty asukkaalle liian vaikeaksi. Olen samaa mieltä, että osallistujalta vaaditaan paljon aikaa, motivaatiota ja kärsivällisyyttä paneutua englanninkielisiin kilpailuehdotuksiin. Esittelykuvien katseluohjelman käytettävyydessäkin on parantamisen varaa.

Sipoon Sanomissa kommentoitiin 20.10.2011 Sibbesborgin suunnittelukilpailun nettiarvioinnin käytettävyyttä.

Kuten edellisessä kirjoituksessani totesin, suunnittelukilpailujen nettiarviointi pitäisi ajatella aivan uudella tavalla. Arviointia ei juurikaan voi tehdä nykyistä helpommaksi, ellei  perinteisten esittelyplanssien tilalle kehitetä nettiin ja osallistumiseen sopivaa esitystekniikkaa.

Näiden kommenttien ja kokemusten perusteella kilpailuehdotusten arviointisivuja pitää kehittää mm. seuraavasti:

  • esittelyaineisto pitää olla luettavissa osallistujan äidinkielellä,
  • suunnitelmasta pitää esittää lyhyt ytimekäs tiivistelmä yleiskielellä sekä sitä havainnollistavia kuvia,
  • arviointikriteereiden pitää olla ymmärrettäviä ja osallistujien pitää voida osallistua kilpailun tavoitteiden ja kriteerien määrittelyyn,
  • arviointityökalun pitää olla osallistujalle helposti opittava ja intuitiivinen.

Pitäytyminen ’perinteisissä’ www-tekniikoissa ei välttämättä ole oikea ratkaisu. Hyviä ehdotuksia on tullut esimerkiksi Google Earthin tai muiden karttapohjaisten sovellusten hyödyntämisestä. Internet voisi olla nykyistä keskeisempi osa kilpailun järjestämisessäkin. Voitaisiinko jopa luopua perinteisestä tulostustavasta ja siirtyä arvioimaan kolmiulotteisia virtuaalimalleja tai muita visualisointeja?

Tämäkin tapaus omalta osaltaan käsitystäni siitä, että verkko-osallistumisen kehittäjien pitäisi nykyistä enemmän jakaa kokemusia ja tietoa, verkostoitua. Verkko-osallistumisen kehittäjäverkostoon pitää myös saada mukaan Haleniuksen kaltaisia aktiivisia kuntalaisia, joilla on kiinnostusta osallistua työkalujen ja menetelmien kehittämiseen.

Mielenkiintoista tapauksessa on myös se, että verkko-osallistumisen käytettävyysongelmat ylittävät uutiskynnyksen. Osallistumisvälineiden käytettävyys on erittäin tärkeää ja siihen tulee panostaa nykyistä enemmän.

Kilpailuehdotusten arviointia Sibbesborgissa

Kirjoitettu: 17.10.2011

Sipoon Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailussa verkko-osallistuminen on ollut mukana kilpailun ohjelmointivaiheesta lähtien. Kilpailun ohjelmointi käynnistyi neljällä työpajalla, jotka videoitiin ja näytettiin reaaliaikaisesti netissä. Aloitusseminaarien tarkoituksena oli uudenlaisen kilpailuformaatin ja kilpailun tavoitteiden asettaminen. Yksi seminaareista oli asukastilaisuus, missä osallistujat ideoivat kilpailun tavoitteita omasta näkökulmastaan.

Kilpailuehdotukset saapuivat lokakuun alussa ja tänään (17.10.2011) ehdotusten esittely- ja arviointisivut julkaistiin netissä. Asiantuntijatuomaristo tekee arviointityötä tahollaan ja asukkaat voivat antaa oman arvionsa netissä.

Osallistujat arvioivat tavoitteiden toteutumista antamalla pisteitä ehdotuksille. Kilpailun arviointikriteerit ovat synteesi asiantuntijoiden ja asukkaiden työpajoissa esittämistä tavoitteista. Asukkaat arvioivat siis ehdotuksia omasta näkökulmastaan. Netissä näkyvästä pisteytyksestä tuomaristo saa nopeasti yleiskäsityksen osallistujien näkemyksistä. Myös tekstikommenteille on paikkansa: arviointilomakkeella voi kertoa ehdotuksen hyviä ja huonoja puolia.

Tuomaristo voi halutessaan huomioida verkkosivujen kautta annetut arvioinnit palkintojen jaossa. Tuomaristolla on mahdollisuus antaa kunniamaininta esimerkiksi ehdotukselle, joka on herättänyt vilkasta ja uusia uria avaavaa yleisökeskustelua kilpailun nettisivuilla.

Esimerkki kilpailuehdotuksen esittelysivusta Sibbesborgin suunnittelukilpailun sivustolla. Sipoon kunta.

Sivuston tekninen toteutus
Sibbesborgin sivusto on rakennettu Joomla!-julkaisujärjestelmällä. Kilpailuehdotusten julkaisemisessa on hyödynnetty SobiPro-laajennusta Joomlalle sekä ISSUU-palvelua kilpailuehdotusten PDF-tiedostojen julkaisemisessa.

Kilpailusivustojen haasteet
Perinteisen suunnittelukilpailun tulosteita ei ole tehty nettijulkaisemista varten. Tuomaristo tekee varsinaisen arvioinnin fyysisten esittelyplanssien äärellä, mutta internetistä on tullut tärkeä työväline erityisesti kansainvälisen kilpailun yhteydessä. Esittelyaineistot ovat yleensä suuria pdf-tiedostoja ja sellaisenaan hankala saada julkaistua havainnollisesti – ainakaan ilman massiivista muokkaustyötä. Aineiston muokkausta ei kilpailun järjestäjä edes voi ryhtyä tekemään.

Kilpailusivujen parissa askarrellessa mieleeni on tullut kysymys, olisiko aika ajatella uudelleen suunnittelukilpailujen nettiarviointi ja -julkaiseminen. Voisiko ajatella, että kilpailun osallistujat tekisivät itse esittelysivun nettiin osana kilpailuaineistoa? Kilpailuohjelman laatimisvaiheessa pitää vähintäänkin miettiä, mikä nettijulkaisemisen tarkoitus on. On myös selvitettävä etukäteen, miten kilpailun nettisivuja aiotaan hyödyntää tuomariston työvälineenä. Se nimittäin asettaa sivustolle aivan erilaiset vaatimukset kuin osallistuminen.