Verkko-osallistumista vai -asiointia

Kirjoitettu: 24.8.2011

Kuntien sähköisten palveluiden kehittäminen on viime vuosina ollut vauhdikasta. On kehitteillä sähköistä asiointia, palautejärjestelmiä ja erilaisia osallistumisvälineitä. Asiakaspalautteesta ja osallistumisesta puhutaan usein samaan hengenvetoon. Välillä olen itsekin pyörällä päästäni, mistä tässä kaikessa onkaan kyse.

Verkkoasiointi (sähköinen asiointi) ja verkko-osallistuminen liittyvät kyllä toisiinsa, mutta niissä on aivan selviä eroja. Verkko-osallistuminen on osallistumista yhteisten asioiden valmisteluun. Verkkoasiointi taas liittyy asukkaan omien käytännön asioiden hoitamiseen, kuten esimerkiksi rakennusluvan hakemiseen. Kunnan näkökulmasta verkko-osallistumisella tavoitellaan laajempaa joukkoa, asukasryhmiä. Verkko-osallistumisen yksi tärkeimpiä tavoitteita onkin osallistujajoukon laajentaminen ja yhteisen ymmärryksen muodostaminen. Asioinnin kohderyhmänä ovat yksittäiset asukkaat eli asiakkaat.

Verkko-osallistumisella ja -asioinnilla on erilaiset kohderyhmät (käyttäjät), tavoitteet ja tarkoitus.

Alla olevassa kaaviokuvassa olen yrittänyt hahmottaa verkko-osallistumisen ja -asioinnin eroja: ne ovat molemmat kunnan asiakkailleen tarjoamia verkkopalveluita ja niissä voidaan hyödyntää samoja verkkotyökaluja. Esimerkiksi palautejärjestelmää voidaan eri tavoin sovellettuna hyödyntää sekä sähköiseen asiointiin että osallistumiseen. Toisaalta verkkoasioinnissa saatetaan hyödyntää sellaisia työkaluja, jotka helpommin liitetään verkko-osallistumiseen. Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun palvelukartta on mielestäni verkkoasiointipalvelu, mutta se sisältää keskusteluominaisuuksia.

Verkko-osallistuminen ja verkkoasiointi ovat kuntien asukkailleen tarjoamia verkkopalveluita. Niissä molemmissa voidaan hyödyntää monenlaisia verkkotyökaluja. Erona ovat kuitenkin palveluiden tavoitteet ja kohderyhmät (käyttäjät).

Nämä käsitteet voinee ymmärtää useammallakin eri tavalla. Sano sinä, olenko oikeilla jäljillä vai oletko aivan eri mieltä?

Verkko-osallistumisesta ja vähän muustakin osallistumisesta

Kirjoitettu: 2.7.2011

Monta kertaa olen jo yrittänyt aloittaa blogia minua kiinnostavasta aiheesta. Homma on jäänyt kesken osittain siksi, että olen ruvennut epäröimään, kiinnostaako aihe – verkko-osallistuminen erityisesti kaavoitukseen liittyen – ketään muuta. Toivottavasti kiinnostaa, sillä toivon kommenttejanne.

Olen arkkitehti ja toimin tällä hetkellä kaavoittajana kuntapuolella. Vuorovaikutteinen suunnittelu on minulle tärkeää ja haluan olla mukana kehittämässä verkko-osallistumista Suomessa. Tein diplomityöni tutkimalla työkalujen ja menetelmien käytettävyyttä. Nykyisin siis katselen osallistumista maankäytön suunnittelijan näkökulmasta.

Blogin tarkoitus ei ole ainoastaan kertoa omia ajatuksiani, vaan myös oppia teiltä muilta – sekä osallistujilta että osallistumista järjestäviltä toimijoilta. Verkko-osallistuminen ei ole vielä vakiintunut kuntien toimintatapoihin. Siksi pidänkin tärkeänä, että jaamme kokemuksia netin kautta tapahtuvasta osallistumisesta. Kerro sinäkin oma näkemyksesi ja ota kantaa. Mielenkiintoiset esimerkitkin ovat enemmän kuin tervetulleita ja niitä pyrin itsekin keräämään blogiin.

Toiveeni on, että opimme yhdessä hieman paremmiksi osallistumaan ja osallistamaan!