Joukkovoimalla syntyy unelmien Finnoo?

Kirjoitettu: 14.10.2012

Joukkoenkelissä siirrytään keskustelusta tekoihin. Joukkoenkelissä voit jakaa unelmasi. Siitä muodostuu uusi unelma, jota kuka tahansa voi tulla mukaan edistämään.”

Näin Joukkoenkelin tarkoitusta kuvailevat itse sen kehittäjät. Kyseessä on uusi innovatiivinen sovellus, ideoiden lanseeraus- ja jatkokehittelyalusta. Sen taustalla on muutos kohti yhteistyön aikakautta. Päätösten sanelu ylhäältä alas ei ole tämän ajattelun mukaista vaan toimenpiteet kehitetään avoimessa vuorovaikutuksessa.  Tarkoituksena on, että idea, kehittäjä, toteuttaja ja hyötyjä voivat kohdata, jotta asiat todella lähtevät toteutumaan. (1)

Juuri näiden haasteiden parissahan kunnissa pyöriskellään. Vaikka tiedettäisiin, mitä pitäisi tehdä, kunta yksin ei pysty toteuttamaan kaikkea. Jo toimijoiden yhteen kokoaminen on haastavaa ja työlästä. Toimivaa apuvälinettä siis tarvitaan, mutta sekään ei yksin riitä. Ajattelunkin on muututtava.

Kuva Joukkoenkeli-sivustolta
Joukkoenkeli Finnoon kehittämisessä. Kuva sivustolta 14.10.2012.

Espoo on ottanut Joukkoenkelin käyttöön Finnoon kehittämisessä. Kaupunki haastaa Finnoo-sivustolla toimijat mukaan unelmoimaan ja toteuttamaan unelmia:

”Sinä tiedät, miten haluat asua. Sinä tiedät, miten haluat työskennellä. Sinä tiedät, miten haluat elää. Kehitä ja toteuta oma unelmasi Finnooseen yhdessä muiden kanssa.”

Avautuukohan Joukkoenkelin tarkoitus suurelle yleisölle tämän alustuksen perusteella? Koska kyseessä on aivan uudenlainen sovellus, joka vieläpä perustuu uudenlaiseen ajattelutapaan, pitäisi mielestäni kertoa tarkemmin, mitä tavoitellaan. Ideoiden esittämisestä on vielä pitkä matka siihen, että toimijat lähtevät niitä todella toteuttamaan.

Hienoa kuitenkin, että Espoo on lähtenyt ennakkoluulottomasti kokeilemaan työkalua! Toivottavasti muutkin kunnat innostuvat mukaan ja sanoma leviää.

  1. Timo Berry, Taneli Heikka, Riku Siivonen. 2012. Yhteistyön aikakausi. White paper 18.9.2012.

Bottom-up vai top-down?

Kirjoitettu: 3.6.2012

Kaavoitusprosessiin liittyvä osallistuminen on aina ylhäältä ohjautuvaa: vaikka mielipiteen antaminen on vapaata, kommentoinnin kohteena on aina tietty suunnitelma tai vähintäänkin tietty suunnittelutilanne. Osallistumisen aiheet ovat ennalta määriteltyjä ja mielipiteiden keruu on ajoitettu tiettyyn ajankohtaan. Alhaalta ylös ohjautuva vaikuttaminen ei oikein sovikaan kaavaprosessiin, vaan sen aika on jo ennen kuin mitään suunnitelmia on vireillä.

Onko verkkoaivoriihi bottom-uppia?

Helsingin kaupunki kutsui kaikki helsinkiläiset, Helsingissä toimivat ja kaupungissa vierailevat ideoimaan tulevaisuuden Helsinkiä verkkoaivoriiheen. Kysely on toteutettu Fountain Parkin sovelluksella. Kysely koostuu vapaasta ideoinnista ja muiden vastaajien ideoiden arvioinnista.

Vapaa ideointi on periaatteessa asukaslähtöistä: kysely ei rajoita keskustelua tiettyyn aiheeseen vaan innostaa uusien ideoiden kehittelyyn. Hallinnon vastuulle jää viestien vastaanottaminen. Helsingin kyselyssä kerrotaan, että verkkoaivoriihessä esitettyjä ajatuksia käytetään hyödyksi, kun kaupungin virastot ja liikelaitokset valmistelevat esityksiä kaupungin strategiaohjelmaan. Uusi kaupunginvaltuusto päättää Helsingin tavoitteista ja tärkeimmistä kehittämiskohteista vuoden 2013 keväällä. Toivottavasti kyselyn anti näkyy tulevissa linjauksissa.

Osallistujat mukaan myös analysointiin

Ideariihi voi tuottaa suuren määrän tietoa ja yleensä laadullisen datan analysointi on työlästä. Analysointivaihe on myös kohta, jossa osa alkuperäisestä tiedosta karsiutuu ja yksinkertaistuu. Alkuperäiset näkemykset voivat muuttua ja kadota matkalla.

Verkkoaivoriihessä osallistujat on otettu mukaan aineiston prosessointiin: ideointivaiheen jälkeen osallistuja arvioi muiden vastaajien ideoita, mutta tämä on vasta osa analyysia. Vastaajien osallistamista aineiston analysointiin pitäisikin mielestäni kehittää. Voisiko bottom-up-ajattelu jatkua prosessin loppuun asti?

Helsingin kaupungin verkkoaivoriihessä käyttäjät saavat arvioida muiden osallistujien kommentteja. Kyselyn on toteuttanut Fountain Park. Kuva kyselysivustolta 3.6.2012.