Työkalun ominaisuuksien priorisointia

Kirjoitettu: 5.8.2011

Niin verkko-osallistumisen kuin muidenkin tietoteknisten työkalujen määrittelyssä ja hankinnassa keskeisiä ovat ominaisuudet ja toiminnallisuus eli mitä työkalun avulla on mahdollista tehdä ja miten. Vaatimusten priorisointi on joskus hankalaa – on inhimillistä haluta yhteen työkaluun kaikki mahdollinen. Taloudellisista syistä ja käytettävyydenkin kannalta on kuitenkin yleensä tarpeen valita, mitkä ovat työkalun tärkeimmät toiminnot.

Hyvä käsitys käyttäjien tarpeista on mielestäni priorisoinnille hyvä lähtökohta, mutta voisikohan käyttäjiäkin osallistaa priorisointiin? Miksipä ei. Minnesotassa on käynnissä kaupunkisuunnittelua tukevan skenaario- ja visualisointityökalun valinta. Yliopiston tutkijat selvittävät nettikyselyn avulla, mitkä toiminnallisuudet ovat tärkeimpiä. Kaupunkisuunnittelijat ja osallistujatahojen edustajat ovat olleet mukana ideoimassa nyt priorisoitavia toiminnallisuuksia.

Tämä kysely on selvästi suunnattu asiaan perehtyneille henkilöille. Kansalaisosallistujien tarpeiden selvittämiseen tämän tyyppinen kysely tuskin on paras mahdollinen väline.

Lähde: Prioritization Poll — Usability of Scenario and Visualization Tools. University of Minnesota and Metropolitan Council. 2011.