Tulevia tapahtumia

Kirjoitettu: 15.9.2011

Tänä syksynä tapahtuu verkko-osallistumisrintamalla. Toinen hyvin ajankohtainen teema on avoin data, joka sekin liittyy tämän blogin aihepiiriin.

Tässä linkkejä löytämiini tapahtumiin:

International Joint Workshop on Immigrant Inclusion by e-Participation
2.-3.11.2011, Helsinki
Kansainvälinen työpaja, jossa käsitellään maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen verkko-osallistumista.

Osallistuva yhdyskuntasuunnittelu – avoin data
26.9.2011, Helsinki
Työpaja haasteista ja mahdollisuuksista, joita liittyy elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen avointen paikkatietoaineistojen käyttöön eri sovelluksissa, kuten osallistuvan suunnittelun ja yhdyskuntatutkimuksen tukena.

Apps4Finland -kilpailu
23.10.2011 asti, internetissä
Osallistu avoimen datan kilpailuun. Kilpailun tarkoituksena on innostaa ideanikkareita, sovelluskehittäjiä ja kaikkia muita hyödyntämään saatavilla olevaa dataa ja luomaan niistä kiinnostavia sovelluksia ja visualisointeja.

Datajournalismin päivä
29.9.2011, Tampere
Tapahtuma tuo yhteen journalisteja, ohjelmoijia, opiskelijoita, mediatalojen ihmisiä, tutkijoita, avoimen datan ihmisiä ja muita journalismin nousevista suuntauksista kiinnostuneita.