Pieni sivusto – monta tarkoitusta

Kirjoitettu: 6.9.2011

Aiemmin kirjoittamani jutut liittyen kilpailusivustojen käyttäjäryhmiin sekä verkko-osallistumiseen syntyivät Sipoon Jokilaakson kutsukilpailun sivuston suunnittelun aikana. Sivusto on nyt julkaistu osoitteessa www.sipoonjokilaakso.fi ja kilpailu käynnistyy ensi viikolla (15.9.2011).

Sipoon Jokilaakson kutsukilpailun sivusto on enemmän kuin pelkkä tiedotuskanava: kilpailuehdotukset asetetaan nähtäville ja kuntalaisten kommentoitavaksi sivustolle. Kommentointi tapahtuu samanaikaisesti palkintolautakunnan tekemän arvioinnin kanssa (tammikuussa 2012) ja lautakunta voi hyödyntää kommentteja omassa arviointityössään. Lisäksi kilpailun aloitustilaisuus videoidaan ja tilaisuutta voi seurata ja kommentoida reaaliaikaisesti internetissä. Sivuston kautta jaetaan myös kaikki taustamateriaali kilpailun osallistujille.

Sivustolla kuten myös kilpailuprosessissa on hyödynnetty Sipoon Sibbesborgin kilpailusta saatuja kokemuksia.

Sipoon Jokilaakson kilpailusivuston etusivu. Lähde: Sipoon kunta, www.sipoonjokilaakso.fi

Suunnittelukilpailut ja verkko-osallistuminen

Kirjoitettu: 8.8.2011

Suunnittelukilpailuissa hyödynnetään yhä enemmän internetiä. Kilpailun tiedottamisen ja markkinoinnin lisäksi verkkoa käytetään kilpailuehdotusten esittelyyn ja kommentointiin. Kilpailusivustoja ja -ohjelmia selailemalla olen löytänyt kolme erilaista tapaa suhtautua verkko-osallistumiseen kilpailuiden yhteydessä.

1) Ainoastaan tiedotuskanava
Usein kilpailua varten toteutetaan erillinen www-sivusto, jolla esitellään laajasti kilpailun lähtökohtia ja tavoitteita. Sivustot voivat olla erillään kaupungin tai kunnan muista sivustoista. Usein erilliset sivustot ovat ilmeeltään ja toteutukseltaan hieman vapaamuotoisempia kuin kunnan sivustolle toteutetut sivut.

2) Kilpailuehdotukset kommentoitavana
Kilpailuehdotusten julkista kommentointia käytetään jo melko yleisesti. Kommentoinnin järjestämisessä on havaittavissa kaksi eri periaatetta: kommentointi tehdään joko tuomariston arviointityön kanssa samanaikaisesti tai sen jälkeen. Jos kommentteja kerätään jo arviointivaiheessa, kuten esimerkiksi Jyväskylän Kankaan kilpailussa, tuomaristo voi huomioida verkossa esitetyt mielipiteet. Joskus kuntalaisarvioinnin suosikkiehdotus voidaan palkita erikseen esimerkiksi erityismaininnalla.

Toisinaan kommentit kerätään vasta tuomariston päätöksen jälkeen. Tätä mallia on sovellettu esimerkiksi Vaasan Palosaaren salmen ideakilpailussa.

3) Verkko-osallistuminen läsnä koko kilpailuprosessissa
Internet voi myös olla laajemmassa roolissa kuin vain tiedotus- ja kilpailuehdotusten kommentointikanavana. Sipoon Sibbesborgin Kestävän yhdyskynnan kilpailussa on haettu uudenlaista kilpailumuotoa ja internet on ollut läsnä koko kilpailuprosessissa ohjelmointivaiheesta alkaen. Kilpailuohjelmaa ja tavoitteita työstettiin vuorovaikutteisesti internetissä. Ohjelmointivaiheessa järjestetyt asiantuntija- ja asukastyöpajat videoitiin ja niitä oli mahdollista seurata ja kommentoida reaaliaikaisesti internetissä. Saman tyyppistä vuorovaikutteista mallia sovelletaan Jyväskylän Kankaan alueen ideakilpailussa.

Sibbesborgin kilpailuehdotukset arviointi verkossa käynnistyy myöhemmin tänä syksynä, jolloin kirjoitan siitä lisää. Sibbesborgin kilpailun tiedottamisessa on hyödynnetty myös Facebookia: siellä ei käydä keskustelua, mutta Sibbesborg-sivusta ”tykkäämällä” käyttäjä saa seinälleen näkyviin kilpailun ajankohtaiset tiedotukset.

Vaasan Palosaaren salmen ideakilpailussakin internetiä on hyödynnetty laajemmin kuin vain kilpailuehdotusten kommentointiin. Kilpailun alkuvaiheessa asukasnäkökulmaa on kartoitettu Sinun Vaasa -sovelluksen avulla. Kilpailijoiden edellytetään hyödyntävän ehdotuksissaan internetin kautta kerättyjä asukkaiden kommentteja.

Sibbesborg-kilpailun sivu Facebookissa tiedottaa kilpailun ajankohtaisista vaiheista. Lähteet: Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu, Sipoon kunta, 2011 ja Facebook-sovellus.

Internet huomioidaan kilpailuohjelmassa
Ohjelman laatimisessa kannattaa huomioida nettijulkaisemisen tarpeet, jotta julkaiseminen ei käy järjestävälle organisaatiolle liian työlääksi. Esimerkiksi kilpailuplanssien PDF-tiedostoista kannattaa pyytää valmiiksi webiin optimoidut versiot ja pyytää erillinen tiivistelmä suunnitelmaselostuksesta. Kilpailijoidenkin kannalta on oikeudenmukaista ja välttämätöntä tuoda selkeästi esiin, mitä aineistoja internetissä julkaistaan.