Anonyymisti vai nimellä?

Kirjoitettu: 2.8.2011

Nimimerkillä käytävästä verkkokeskusteluista on viime aikoina käyty kiivastakin keskustelua julkisuudessa. Erityisesti Norjan traagisten tapahtumien jälkeen on tuotu esiin kysymys, pitäisikö anonyymiä verkkokeskustelua rajoittaa. Viimeisimpänä asiaa ovat kommentoineet ulkoministeri Erkki Tuomioja ja informaatio- ja teknologiaoikeuden emeritusprofessori Jukka Kemppinen blogeissaan.

Anonymiteetti on tuttu kysymys myös kaavoitukseen liittyvien keskustelufoorumeiden kohdalla. Kaavoituksessa on perinteisesti toivottu jo luonnosvaiheessa osallistumista omalla nimellä. Kaavan ehdotusvaiheessa edellytetään henkilökohtainen muistutus. Nähdäkseni viralliseen kaavaprosessiin liittyvä osallistuminen on aivan eri asia kuin avoin mielipiteen ilmaiseminen verkossa. Verkko-osallistumiseen siis sopii myös anonyymi keskustelu.

Totutut kaavoituskäytännöt saattavat kuitenkin aiheuttaa sen, että anonyymiin verkkokeskusteluun on vaikea suhtautua kaavoituksessa. Olenkin yleensä tästä syystä suositellut, että verkko-keskustelijoita kannustetaan osallistumaan omalla nimellään. Suunnittelijanhan toki on oltava verkossa oman organisaationsa edustajana omalla nimellään.

Tarve anonyymille keskustelulle on tullut esiin aiemmin tekemissäni käyttäjätutkimuksissa (mm. Nummi 2007). Kaavoitukseen liittyvissä asioissa voi olla vaikea olla naapurin kanssa eri mieltä asioista, jos asia pitää kertoa omalla nimellä. Lisäksi esimerkiksi ideointi voi olla vapaampaa, kun on mahdollista esiintyä nimimerkillä.

Verkkokeskustelulle on kuitenkin aina tarpeen laatia pelisäännöt, joita noudattamalla keskustelu pysyy asiassa eikä loukkaa muita ihmisiä. Pelisäännöt ovat foorumin ylläpitäjän työkalu. Niihin on hyvä viitata, jos tulee eteen tilanteita, joissa asiattomia viestejä joutuu poistamaan.

Lähde:
Nummi, Pilvi. 2007. Verkko-osallistuminen kaavoituksen tukena – käyttäjäkeskeinen näkökulma työkaluihin ja menetelmiin. Dilpomityö, TKK Arkkitehtiosasto.