Kehittämisfoorumi on edelleen ajankohtainen

Kirjoitettu: 11.12.2011

Aikansa kutakin. Espoon kaupunki on ilmoittanut, että Espoon keskuksen kehittämisfoorumin ylläpito päättyy. Espoon kaupungilta on kerrottu, että kehittämishankkeiden viestintää tullaan kehittämään kaupungin www-sivuston uudistushankkeen yhteydessä.

espoonkeskus.fi -foorumi suunniteltiin ja rakennettiin Teknillisen korkeakoulun OPUS-hankkeessa. Foorumi avattiin 5.10.2006. Foorumi on ollut avoin osallistumiskanava kaikille suunnittelusta kiinnostuneille. Sen tavoitteena on ollut jakaa monipuolisesti tietoa Espoon keskuksen alueen suunnittelusta. (1)

Tekniikka kehittyy koko ajan, mutta kehittämisfoorumin konsepti on edelleen ajankohtainen. Foorumi on koonnut yhteen paikkaan Espoon keskusta koskevia hankkeita ja muuta paikallista tietoa yhteistyössä asukkaiden, kansalaisjärjestöjen ja kaupungin edustajien kanssa. Se on tarjonnut paikallisten toimijoiden käyttöön erilaisia vuorovaikutustyökaluja, kuten keskustelupalstan ja vuorovaikutteisen karttasovelluksen. (1)

Kehittämisfoorumin konseptiin sisältyy vuorovaikutustyökaluja sekä monipuolista virallista ja epävirallista alueellista sisältöä. (2)

Parhaimmillaan kehittämisfoorumi on sektorirajoja ylittävää yhteistyötä ja kansalaisosallistumista edistävä työkalu. Siten se liittyy kaikissa kunnissa ajankohtaisiin yhteistoiminnan haasteisiin. Vaikka Espoo luopuu sivustosta, muualla näkyy uusia versoja. Rauma on avannut kehittämisfoorumin, jossa kuntalaiset voivat osallistua kaupungin vetovoimaisuuden kehittämiseen. Kehittämisfoorumiksi kutsutaan myös Kuninkaankolmion suunnittelun tueksi rakennettua sivustoa.

OPUS-hankkeessa kehitetyn Kehittämisfoorumin konseptiin sisältyy sisällöllisiä ja käyttöliittymällisiä ideoita, joista voi edelleen ottaa oppia. Haluan nostaa esiin kaksi työkalua: Paikallistietokartta ja prosessipuut ovat käyttöliittymiä paikalliseen tietoon. Molemmat tukevat tiedon organisointia ja visualisointia omalla erityisellä tavallaan.

Paikallistietokartta – sijaintiin perustuvaa tiedonhakua
Kehittämisfoorumin karttasovelluksessa, Paikallistietokartassa erityistä on paikallisten toimijoiden tuottaman ”epävirallisen” tai ”kokemuksellisen” tiedon ja virallisen paikkatiedon yhdistäminen. Erilaisia kommentointikarttoja ja karttakyselyitä sekä toisaalta virallista paikkatietoa sisältäviä nettikarttoja toki on nykyään jo melkein joka kunnassa. Toistaiseksi en kuitenkaan ole tavannut nettikarttaa, jossa olisi viety samalle tasolle ”pehmeän” ja ”kovan” paikkatiedon yhdistäminen. Kartalta löytyy esimerkiksi virallista tietoa kaavahankkeista, kannanottoja, paikallisia uutisia ja käyttäjien kommentteja.

Kommentteja Espoon keskuksen Paikallistietokartalla. Kuva sivustolta 10.12.2011 (www.espoonkeskus.fi).

Prosessipuu – ajankohtaan perustuvaa tiedon etsintää
Prosessipuu on osoittautunut hyväksi tavaksi visualisoida hankkeen eri vaiheita kronologisessa järjestyksessä eri näkökulmista käsin. Prosessipuulla voidaan kuvata alueen suunnittelun ja rakentumisen vaiheita. Ideana on esittää rinnakkain alueen suunnitteluun liittyvät eri näkökulmat ja prosessit. (2,3) Prosessipuuta kannattaisi mielestäni kehittää edelleen siten, että sen avulla voisi havainnollistaa tapahtumien ja päätösten liittymistä eri alueiden suunnitteluun ja rakentumiseen sekä eri suunnitteluprosessien kytkeytymistä toisiinsa.

Kiitän omasta puolestani kaikkia Espoon keskuksen kehittämisfoorumin käyttäjiä ja ylläpitäjiä. Tehty työ ei valu hukkaan: foorumin kautta saadut kokemukset ovat olleet erittäin arvokkaita ja ideat jalostuvat edelleen uusiksi työkaluiksi.

Lähteet:

  1. Espoon keskuksen kehittämisfoorumi, Sivuston esittely.
  2. Heli Rantanen & Pilvi Nummi. 2009. Alueella on tietoa. Teoksessa Oppiva kaupunkisuunnittelu. Aija Staffans & Erja Väyrynen (toim.).
  3. Pilvi Nummi. 2007. Verkko-osallistuminen kaavoituksen tukena: Käyttäjäkeskeinen näkökulma työkaluihin ja menetelmiin. Diplomityö, TKK Arkkitehtiosasto.

Avoin data avaa uusia näkökulmia

Kirjoitettu: 3.11.2011

Julkisen sektorin tietovarannot sisältävät valtavia määriä tietoa. Sitä tietoa on viime vuosina alettu avaamaan eli julkaisemaan ja tarjoamaan avoimesti jatkojalostettavaksi. Helsinki Region Infoshare on sivusto, johon on koottu pääkaupunkiseudun avointa tietoa. Tältä alueelta tietoa onkin parhaiten tarjolla.

Avoin data tulee rikastamaan verkko-osallistumista, osallistumisen tietopohja ja ymmärrys laajentuvat ja erilaiset visualisoinnit herättävät mielipiteitä ja julkista keskustelua. Ei kuitenkaan riitä, että data on saatavilla. Onneksi Suomessa on taitavia kehittäjiä, jotka ovat innostuneet ”leikkimään” avoimen datan kanssa. Jo nyt on toteutettu suuri määrä erilaisia sovelluksia ja visualisointeja. Internetissä toimivat havainnollistukset ja vuorovaikutteiset sovellukset osoittavat uusia näkökulmia ilmiöihin. Ne avaavat myös mielenkiintoisia näkökulmia maankäytön suunnitteluun.

Apps4Finland on kilpailu, jossa etsitään uusia ideoita ja avoimen datan sovelluksia. Kilpailu on järjestetty viime aikoina vuosittain, mutta tänä vuonna näyttää olevan ennätysmäärä osallistujia. Julkisen sektorin tietovarantojen avaukset ovat selvästi innostaneet kehittäjiä. Messukeskuksessa 1.-2.11.2011 järjestetyillä Paikkatietomarkkinoilla oli esillä valikoima kilpailuehdokkaita. Minun suosikkejani esillä olleista töistä ovat nämä:

  • Miten menee, kunta? havainnollistaa Suomen kuntien menestymisen taustalla olevia tekijöitä.
  • Suomen paras kunta vertailee Suomen kuntia mm. työttömyysprosentin, ikäjakauman, sairausindeksin ja rikollisuuskriteerien perusteella.
  • Paikkainfoon on koottu postinumeroalueittain avointa dataa eri lähteistä. Tämä on mielestäni hyvä alku palvelulle, joka helpottaa uudelle asuinalueelle muuttamista.

Tutustu Apps4Finland -kilpailutöihin ja äänestä suosikkiasi!

Miten menee, kunta? -sivusto havainnollistaa Suomen kuntien ongelmien taustalla olevia tekijöitä. (kuva sivustolta 3.11.2011)