Tehdä on enemmän kuin nähdä

Kirjoitettu: 13.12.2012

Merkkaa kuule itse! Minä mieluummin puhun.Olipa kerran kaavoituksen yleisötilaisuus, jossa pyydettiin asukkaita (jälleen kerran) merkitsemään kartalle näkemyksiään alueesta ja suunnitelmista. Tällä kertaa asukkaat eivät kuitenkaan juuri innostuneet merkkailemaan asioita kartalle, koska sitä oli jo tehty useita kertoja prosessin aikana. Mieluummin he puhuivat kaavoittajalle suoraan ja paljon heillä olikin sanottavaa. Muistiin merkitseminen jäi kaavoittajan hommaksi.

Merkatessaan osallisten näkemyksiä kartalle yhdessä heidän kanssaan kaavoittaja huomasi, että tämä tapa onkin itse asiassa paljon parempi. Tehdessään itse merkintöjä keskustelun lomassa suunnittelija prosessoi asiaa enemmän ja syvällisemmin kuin katsellessaan ja lukiessaan kartalle valmiiksi merkittyjä kohteita. Itse tekemällä asiat jäävät paremmin mieleen ja vaikuttavuus paranee.

Aika harvoin verkko-osallistumisen kautta saavutetaan tämän tasoista vuorovaikutusta – vielä.

Minkälainen voisi olla interaktiivinen karttasovellus, jossa myös suunnittelija olisi aktiivisesti mukana tiedon kehittelyssä?

Samalle kartalle, kyllä kiitos!

Kirjoitettu: 31.10.2012

Hyvinkää on ottanut käyttöön SITOn karttasovelluksen, jossa kaavahankkeet ja katusuunnitelmat löytyvät samalta kartalta. Palvelua mainostetaan otsikolla Asuinalueellasi tapahtuu.

Samanlainen ”Suunnitelmat kartalla” -palvelu on ollut jo pitkään käytössä Helsingissä. Ensi vaiheessa kartalla Helsingin kartalla oli muistini mukaan vain kaavahankkeet, mutta nyt sieltäkin löytyvät myös katusuunnitelmat.

Hyvinkään kartalta löytyy suunnitelmien ja hankkeiden lisäksi myös meneillään olevat kunnallistekniset työmaat eli kadunrakennustyöt sekä puisto- ja viheraluerakennuskohteet. Hyvä ja käyttäjälähtöinen idea! Ympäristössä konkreettisesti näkyvät rakennustyöt varmasti kiinnostavat ihmisiä.

Hyvinkään Asuinalueellasi tapahtuu -kartta. Aloitusnäkymään olisin valinnut kuvassa olevan harmaasävyisen opaskartan, jonka päällä värilliset kohteet erottuvat paljon paremmin. Kuva karttapalvelusta 30.10.2012, Hyvinkään kaupunki.

Karttapalvelua on melko helppo käyttää, vaikka haasteitakin on. Palvelu sisältää useita eri toiminnallisuuksia, joten kokonaisuus on monimutkainen. Kartta-aineistojen valintalistan lisäksi palvelussa on hakutoiminto, linkkejä ulkopuolisiin palveluihin sekä listauksia vireillä olevista suunnitelmista.

Käyttäjä pääsee myös käsiksi suunnitelma-asiakirjoihin, kunhan hyväksyy palvelun käyttöehdot. Ehdoissa kerrotaan, että aineistossa saattaa olla puutteita ja palvelussa virheellisyyksiä ja käyttökatkoksia. Ei kovin luottamustaherättävää, mutta ymmärrän erittäin hyvin, että näin on tehtävä.

SITOn karttasovellus on minulle jo liiankin tuttu, mutta muistan, että alkuun pääseminen sen kanssa oli hankalaa. Käyttöliittymä on kuitenkin kehittynyt edelleen ja olisi mielenkiintoista päästä näkemään, miten ensikäyttäjä tämän kanssa nyt pärjää.

Parasta näissä karttasovelluksissa on kehitys kohti yksikkörajat ylittävää yhteistyötä. Näyttää siltä, että on helpompi saada eri yksiköiden asiat samalla kartalle kuin yhteiselle nettisivulle.