Paras argumentti voittakoon?

Kirjoitettu: 23.1.2013

Hesarin sivuilla voi nyt antaa keskustelukommenteista tarkempaa palautetta. Lehti on lisännyt keskustelupalstalleen uuden toiminnon, argumenttien arvioinnin. Sen lisäksi, että voit ilmoittaa olevasi samaa tai eri mieltä, voit myös arvioida, onko mielipide hyvin vai huonosti argumentoitu.

Helsingin Sanomien sivustolla verkkokeskustelussa voi arvioida myös argumentteja. (Kuva hs.fi-sivustolta 23.1.2013)
Helsingin Sanomien sivustolla verkkokeskustelussa voi arvioida myös argumentteja. (Kuva hs.fi-sivustolta 23.1.2013)

Mielenkiintoinen pieni uudistus. Ainakin itse antaisin mielelläni pisteitä hyvistä argumenteista. Toivottavasti Hesari seuraa argumentti-painikkeiden mahdollisia vaikutuksia. Nähtäväksi jää, muuttuuko esimerkiksi keskustelun ja argumentoinnin taso tai lukijan kokemus, vai jääkö tämä vain hassuksi lisänappulaksi sivustolle.

Argumenttien arviointi voisi antaa uudenlaisen näkökulman myös maankäytön suunnittelun tiimoilta käytäviin keskusteluihin. Siitä voisi olla apua kommenttien analysoinnissakin.

Moderoidako etukäteen vaiko eikö?

Kirjoitettu: 8.8.2011

Etukäteen tapahtuva moderoinnilla tarkoitetaan sitä, että ylläpitäjä tarkistaa esimerkiksi keskustelupalstan viestit tai blogin kommentit ennen niiden julkaisemista. Jälkikäteen tapahtuvassa moderoinnissa viestit taas tulevat suoraan kaikkien nähtäville verkkoon ja ylläpitäjä poistaa asiattomat viestit jälkikäteen.

Etukäteismoderointi heikentää verkkokeskustelujen kiinnostavuutta, koska keskustelusta tulee katkonaista. Mikäli foorumilla ei ole 24/7 ylläpitoa, käyttäjät joutuvat iltaisin ja viikonloppuisin odottamaan jopa päiviä ennen kuin oma viesti näkyy sivustolla. Käyttäjät ärsyyntyvät viiveestä, koska keskustelun odotetaan olevan netissä melko nopeaa.

Kommenttien jälkimoderointi voi kuitenkin olla työlästä. Kun kommentteja ei tarkasteta ennen julkaisemista, on keskusteluja seurattava virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisinkin. Tai sitten on vain otettava se riski, että epäasiallisia tai asiaan kuulumattomia viestejä ehtii tulla.

Esimerkiksi Järvenpään kaupungin verkkokeskustelussa on käytössä etukäteismoderointi. Kaavoitukseen liittyvällä keskustelualueella esitettiin nopeasti negatiivista palautetta, kun emme moderointiviiveestä johtuen pystyneet vastaamaan keskusteluun riittävän nopeasti. Osallistujat odottavatkin  reagointia keskustelussa esiin nousseisiin kysymyksiin lähestulkoon välittömästi, erityisesti kaavan nähtävilläolon aikana käytävässä keskustelussa.

Jälkikäteen tapahtuvaa moderointia on käytetty esimerkiksi Histan suunnittelufoorumin keskusteluissa. Toimiessani itse Histan sivuston ylläpitäjänä vuosina 2007-2008 keskustelupalstalla ei ilmennyt minkäänlaisia ongelmia, vaikka keskustelua käytiin konfliktiherkistä hankkeista. Sittemmin käyttäjämäärän kasvettua moderointia on jouduttu tekemään aktiivisemmin, mutta etukäteismoderointiin ei näköjään kuitenkaan ole tarvinnut siirtyä.

Samasta aiheesta kirjoitettu tässä blogissa: