Jämsä bloggaa ja somettaa

Kirjoitettu: 5.10.2015

Lähde: Jämsän kaupunki, kuvakaappaus Jämsä bloggaa -blogin etusivulta 5.10.2015.
Lähde: Jämsän kaupunki, kuvakaappaus Jämsä bloggaa -blogin etusivulta 5.10.2015.

Ilahduin niin löytäessäni Jämsän kaupungin blogin ja erityisesti kaavoitusarkkitehti Kari Stenlundin artikkelin ”Kaavoitustyöhön lisää vuorovaikutusta ja keskustelua”.

Stenlund nostaa artikkelissaan esiin asioita, joiden vuoksi osallistumiseen ja vuorovaikutukseen panostetaan entistä enemmän:

  • suunnittelija saa osallisilta tärkeää tietoa suunnittelun pohjaksi,
  • vuorovaikutus kaavaprosessin aloitusvaiheessa voi vähentää valituksia,
  • hallintorajat ylittävä yhteistyö lisää vuorovaikutusta myös suunnittelijoiden ja virkamiesten kesken,
  • yhteiset tavoitteet kirkastuvat vuorovaikutuksessa.

Olen samaa mieltä Stenlundin kanssa myös siitä, että emme välttämättä tarvitse uusia osallistumissovelluksia. Hyviä työkaluja löytyy verkosta ilmaiseksi, kun vain ottaa ne käyttöön. Jos omaa osaamista työkalujen käyttöönottoon ei ole, kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. 😉

Blogissa on hienointa se, että kirjoittajia on kaupungin eri toimialoilta, ja he ovat näkyvillä blogisivulla omilla nimillään, moni ihan kuvan kera. Sivuilla todetaan, että mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä ne edusta kaupungin virallista kantaa. Lause on hyvä, koska se varmasti antaa ilmaisunvapautta kirjoittajille.

Ainoa minua hämmentävä seikka Jämsän blogissa on se, että se on toteutettu wordpress.com palveluun, eikä omalle palvelimme. Tämä hieman rajoittaa blogin säätämistä omiin tarkoituksiin. Lisäksi wordpress.com-päätteisen osoitteen käyttäminen vaikuttaa mielestäni blogin imagoon. Ehkäpä valinta on kuitenkin tässä tapauksessa tarkoin harkittu ja tarkoituksena on lisätä blogin epämuodollisuutta ja epävirallisuutta?

Sosiaalisen median ja vuorovaikutuksen merkitys näyttää kasvavan koko ajan kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa. Saan siitä paljon intoa jatkaa omaa työtäni. Stenlundkin kertoo, että Jämsän taajamaosayleiskaavatyössä tullaan hyödyntämään koko projektin ajan sosiaalista mediaa ja muita osallistamismenetelmiä. Tuskin maltan odottaa, että kuulemme lisää jämsäläisten some-kokemuksista.

Seuraa sinäkin Jämsän blogia!