Suunnittelupöydältä nettiin

Kirjoitettu: 16.8.2013

Ohi on se aika, kun suunnittelijat sulkeutuivat työhuoneeseensa kuukausiksi ja lopulta esille tuotiin valmis suunnitelma. Useissa kunnissa on havaittu, että osallistumisen pitää painottua suunnittelun varhaiseen vaiheeseen. Myös suunnitelmia esitellään nyt yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Tuusulan Lahelanpellon suunnittelusivusto on esimerkki sivustosta, jossa suunnittelun etenemisestä kerrotaan koko prosessin ajan. Nyt ollaan kaavoituksen aloitusvaiheessa ja blogissa on jo esillä Lahelanpellon alustava kaavarunko.

Lahelanpellon suunnittelusivuilla on kommentoitavana alustava kaavarunkoluonnos.
Lahelanpellon suunnittelusivuilla on kommentoitavana alustava kaavarunkoluonnos. Kuva sivustolta 16.8.2013, Tuusulan kunta.

Tärkein (ja oikeastaan ainoa) kuulemani argumentti alustavien suunnitelmien julkaisemista vastaan on ollut se, ettei voida julkisesti esitellä aineistoa, joka ei ole vielä ollut poliittisessa käsittelyssä. Joku asiantuntija voisi varmaankin kertoa, löytyykö laista pykälä, jossa näin määrätään. Itse en ole sellaista vielä löytänyt.

Tehdä on enemmän kuin nähdä

Kirjoitettu: 13.12.2012

Merkkaa kuule itse! Minä mieluummin puhun.Olipa kerran kaavoituksen yleisötilaisuus, jossa pyydettiin asukkaita (jälleen kerran) merkitsemään kartalle näkemyksiään alueesta ja suunnitelmista. Tällä kertaa asukkaat eivät kuitenkaan juuri innostuneet merkkailemaan asioita kartalle, koska sitä oli jo tehty useita kertoja prosessin aikana. Mieluummin he puhuivat kaavoittajalle suoraan ja paljon heillä olikin sanottavaa. Muistiin merkitseminen jäi kaavoittajan hommaksi.

Merkatessaan osallisten näkemyksiä kartalle yhdessä heidän kanssaan kaavoittaja huomasi, että tämä tapa onkin itse asiassa paljon parempi. Tehdessään itse merkintöjä keskustelun lomassa suunnittelija prosessoi asiaa enemmän ja syvällisemmin kuin katsellessaan ja lukiessaan kartalle valmiiksi merkittyjä kohteita. Itse tekemällä asiat jäävät paremmin mieleen ja vaikuttavuus paranee.

Aika harvoin verkko-osallistumisen kautta saavutetaan tämän tasoista vuorovaikutusta – vielä.

Minkälainen voisi olla interaktiivinen karttasovellus, jossa myös suunnittelija olisi aktiivisesti mukana tiedon kehittelyssä?