Tehdä on enemmän kuin nähdä

Kirjoitettu: 13.12.2012

Merkkaa kuule itse! Minä mieluummin puhun.Olipa kerran kaavoituksen yleisötilaisuus, jossa pyydettiin asukkaita (jälleen kerran) merkitsemään kartalle näkemyksiään alueesta ja suunnitelmista. Tällä kertaa asukkaat eivät kuitenkaan juuri innostuneet merkkailemaan asioita kartalle, koska sitä oli jo tehty useita kertoja prosessin aikana. Mieluummin he puhuivat kaavoittajalle suoraan ja paljon heillä olikin sanottavaa. Muistiin merkitseminen jäi kaavoittajan hommaksi.

Merkatessaan osallisten näkemyksiä kartalle yhdessä heidän kanssaan kaavoittaja huomasi, että tämä tapa onkin itse asiassa paljon parempi. Tehdessään itse merkintöjä keskustelun lomassa suunnittelija prosessoi asiaa enemmän ja syvällisemmin kuin katsellessaan ja lukiessaan kartalle valmiiksi merkittyjä kohteita. Itse tekemällä asiat jäävät paremmin mieleen ja vaikuttavuus paranee.

Aika harvoin verkko-osallistumisen kautta saavutetaan tämän tasoista vuorovaikutusta – vielä.

Minkälainen voisi olla interaktiivinen karttasovellus, jossa myös suunnittelija olisi aktiivisesti mukana tiedon kehittelyssä?

Finnoonsataman kilpailuehdotuksia arvioidaan somessa

Kirjoitettu: 4.7.2012

Espoon Finnoonsataman ideakilpailu on hyvä todistus siitä, että kilpailuehdotusten arvioinnin voi toteuttaa hyvin monella eri tavalla. Finnoo.fi -sivustolla käytetään ehkä ensimmäistä kertaa ”aitoja” sosiaalisen median työkaluja. (Vai tietääkö joku paremmin?)

Finnoonsataman kilpailuehdotusten kommentointi on toteutettu Facebookin yhteisöliitännäisellä. Kommentointi edellyttää siis kirjautumista, joten täysin anonyymi kirjoittaminen ei ole mahdollista. Sivustolle voi kirjautua Facebookin lisäksi Yahoo, AOL tai Hotmail-tilin kautta.

Myös kilpailuehdotusten ”tykkääminen” on toteutettu Facebookin kautta. Sekään ei ole täysin anonyymiä, koska tykätyt asiat näkyvät tykkääjän Facebook-profiilissa ainakin omalle kaveripiirille.

Finnoon kilpailuehdotusten arviointi edellyttää käyttäjältä Facebook-, AOL-, Yahoo- tai Hotmail-tilin. Kuva sivustolta www.finnoo.fi 4.7.2012, lähde Espoon kaupunki.

Facebookin käyttäminen tuo varmasti arviointiin uuden sosiaalisen ulottuvuuden. Itse pidän tästä, mutta kritiikkiäkin voidaan esittää. Moni ei käytä Facebookia eikä kaikilla ole myöskään sähköpostitiliä, joilla kirjautuminen onnistuu. Toki tarvittavan tilin voi hankkia ilmaiseksi, mutta se vaatii viitseliäisyyttä ja hieman osaamistakin.

Kommentoinnin kytkentä sosiaaliseen mediaan varmasti vaikuttaa kommenttien laatuun. Oletan, että Facebookin käyttö vähentää häiriköintiä ja kommentit ovat pääasiassa julkaisukelpoisia. Anonyymin kommentoinnin haasteenahan on juuri asiattomien viestien moderointi. Toisaalta anonymiteettiä voidaan pitää tärkeänä, jos halutaan löytää yleisesti hyväksyttäviä perusteluja ja minimoida mahdollinen henkilön taustan ja esimerkiksi vaikutusvallan vaikutus keskusteluun.

Kilpailuehdotusten arviointisivustoa suunniteltaessa kannattaakin tarkkaan miettiä, mitä arvioinnilla tavoitellaan ja valita tarkoitukseen sopivat työkalut. Viime aikoina kilpailusivustoja on toteutettu melko paljon ja melkein jokaisessa on ollut erilaiset arviointityökalut. Kiitos Espoolle uudesta rohkeasta avauksesta!

Finnoonsataman voittajat julkaistaan lokakuussa. Sivustolla luvataan, että keskustelu alueen suunnittelusta jatkuu syksyllä Joukkoenkelissä, joka on sosiaalisen median työkalu ideointiin ja unelmien jakamiseen. Joukkoenkeli onkin oman juttunsa arvoinen, joten siitä varmasti lisää myöhemmin.

Katso myös: suunnittelukilpailuihin liittyvät vanhemmat jutut.