Asukasnäkökulma läpäisee kilpailuprosessin Vaasassa

Kirjoitettu: 6.11.2011

Vaasan Palosaaren alueen ideakilpailun työt ovat parhaillaan asukkaiden arvioitavana internetissä. Sivusto on Vaasan kaupungin ja Aalto-yliopiston pehmoGIS-tutkijoiden yhteistyön tulos.

Ennen ideakilpailun käynnistämistä Sinun Vaasa -sivustolla kerättiin asukkaiden kokemuksia alueesta. Kilpailuun osallistuvilta suunnittelijoilta edellytettiin, että kerättyä tietoa hyödynnetään ja kilpailuehdotuksessa kerrotaan, miten asukasnäkökulma on huomioitu suunnitelmassa.

Tuomaristo on oman arviointinsa tehnyt ja nyt vaasalaiset pääsevät itse arvioimaan kilpailuehdotuksia. Kilpailusivustolla kerrotaan, että asukaspalautetta tullaan käyttämään voittajaehdotuksen kehittämistyön pohjana sekä asemakaavan muutoksen valmisteluaineistona ja myöhemmin muun tarkemman suunnittelun apuna.

Vaasan Palosaaren alueen ideakilpailusivuston etusivu. (Kuva pehmoGIS-sivustolta 5.11.2011, Aalto-yliopisto ja Vaasan kaupunki)

Kilpailuehdotusten esittelysivusto on mielestäni havainnollinen ja onnistunut. Viisi kilpailuehdotusta on inhimillinen määrä arvioitavaksi ja esittelyaineistot ovat selkeitä. Myös ruotsinkieliset käyttäjät on huomioitu. Kilpailuehdotukset ovat suomenkielisiä, mutta lyhyt tiivistelmä on sivustolla ruotsiksi.

Kilpailuehdotusten arviointi on rakennettu siten, että osallistujaa ohjataan arvioimaan suunnitelmaa suhteessa alueen nykytilaan. Lähtökohtana siis on, että osallistuja tuntee suunnittelualueen. Arviointikriteerit ovat pehmoGIS-tutkimuksissa esiintyviä ympäristökokemuksen ulottuvuuksia. Osallistuja arvioi kunkin kriteerin osalta, huonontaisiko vai parantaisiko suunnitelma alueen laatua. Tämä sopii mielestäni hyvin kaupunkiympäristön uudistamiseen ja täydennysrakentamiseen tähtäävään kilpailuun. Sama lähestymistapa ei ehkä toimisi yhtä hyvin sellaisessa tilanteessa, jossa suunnitellaan uutta aluetta rakentamattomaan tai kaavoittamattomaan ympäristöön.

Palosaaren kilpailussa tuomaristo on jo valinnut voittajan ja arvioinnin tavoitteena on saada näkökulmia jatkosuunnitteluun. Tässäkin mielessä arviointimenetelmä tukee mielestäni tavoitteita: on arvokkaampaa saada tietoa ehdotusten laadusta kuin vertailla niitä keskenään.

Jos oikein etsimällä etsii arviointityökalusta kehitettävää, mielestäni arviointityökalun liukukytkimessä on pieni ongelma. Kun hanikoita on siirrellyt vasemmalle tai oikealle, käyttäjä ei enää näe, missä olikaan keskikohta. On vaikea arvioida kuinka paljon on antanut miinusta tai plussaa. Pienet pykälät mittatikulla korjaisivat ongelman. Todellisuudessa käyttäjiä on erilaisia, eikä tämä varmasti häiritse kaikkia.

Suunnitelmien arviointityökalu. (Kuva pehmoGIS-sivustolta 5.11.2011, Aalto-yliopisto ja Vaasan kaupunki)

Kokonaisuudessaan sivusto on laadukas ja hieno suoritus Vaasan kaupungilta ja pehmoGIS-tiimiltä. Sivustosta huomaa, että tekijäkaarti on asiantuntevaa: konsepti on hyvin suunniteltu ja toteutettu. Asukasnäkökulma on mukana kilpailuprosessin eri vaiheissa – siitä erityiskiitokset.

Parhaillaan ovat käynnissä myös mm. seuraavat suunnittelukilpailut:

Lue myös muita suunnittelukilpailuihin liittyviä kirjoituksiani.

Sinun Vaasa tuo jatkuvuutta verkko-osallistumiseen

Kirjoitettu: 18.7.2011

Vaasan kaupunki on ottanut käyttöön jatkuvasti avoinna olevan verkkopalvelun, jossa käyttäjä voi kommentoida omaa elinympäristöään kartalla. Sinun Vaasa -sovellus on kehitetty Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ja Vaasan kaupungin yhteistyönä. Sovellus laajentaa kertaluontoisten PehmoGIS-kyselyiden perhettä tarjoamalla uudenlaisen, pysyvämmän osallistumis- ja arviointiympäristön.

Sovellus sisältää aiemmista PehmoGIS-kyselyistä tuttuja elementtejä, kuten elinympäristön ja palveluiden arviointia. Käyttäjä voi myös antaa parannusehdotuksia ja tulostaa itselleen oman kartan, jossa näkyvät käyttäjän tekemät paikannukset.

Uutta palvelussa on mm. suunnitelmien arviointi. Sovelluksen kehitystyössä on alusta asti ollut mukana ajatus kerätyn tiedon kytkemisestä Palosaaren salmen ideakilpailuun. Kilpailuohjelmassa onkin edellytetty, että kilpailuehdotuksissa huomioidaan asukkaiden kommentit ja perustellaan ratkaisut myös tästä näkökulmasta.  Sivuston mukaan kilpailuehdotukset tullaan julkaisemaan sivustolla syksyllä 2011. Käyttäjät saavat silloin kommentoida ehdotuksia sivustolla. Jostain syystä on kuitenkin tuomaristo valitsee kilpailun voittajan ennen töiden julkaisemista. Käyttäjien kommentit eivät siis voi vaikuttaa tuomariston päätökseen. Kommenteilla kerrotaan kuitenkin olevan vaikutusta alueen tulevaan asemakaavoitukseen.

Jatkuvasti avoinna olevan osallistumisympäristön haasteena on kommenttien käsittely ja käyttäjien saama kokemus kommenttien vaikuttavuudesta. Kommenttien hyödyntäminen ideakilpailussa on loistava aloitus. Nähtäväksi jää, miten käy jatkossa – pystytäänkö Vaasan kaavoitusyksikössä integroimaan verkon kautta saatu palaute luontevaksi osaksi kaavaprosessia. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan kokemuksia Sinun Vaasa -palvelusta!

Sinun Vaasa -verkkopalvelun aloitusnäkymä (Aalto-yliopisto / YTK & Vaasan kaupunki)

Lähteet: