Ideointia Rykmentinpuistossa

Kirjoitettu: 14.4.2012

Tuusulassa kerätään ideoita Rykmentinpuiston suunnitteluun uudenlaisen PehmoGIS-kyselyn avulla. PehmoGIS-kyselyt ovat aikaisemmin keskittyneet vahvasti paikkakokemusten kartoittamiseen eli olemassa olevan elinympäristön arviointiin. Aikaisemmissakin kyselyissä on kerätty kehittämisehdotuksia, mutta tässä kyselyssä ideointi on keskeisemmässä roolissa. Rykmentinpuiston kyselyllä selvitetään alueen kiinnostavuutta ja vahvuuksia sekä uusia kehittämisehdotuksia.

Rykmentinpuiston projektiasiamies kertoo Tuusulan sivuilla, että kyselyn tavoitteena on ideoinnin ohella tehdä aluetta tutuksi. Ideointiin halutaan näkemyksiä alueen tulevilta asukkailta. Uusien alueiden suunnitteluun osallistamisessa iso haaste onkin tulevien asukkaiden tavoittaminen, joten olisi mielenkiintoista kuulla, jos tähän on löydetty uusia tapoja.

Alueen kiinnostavuutta ja vahvuuksia voi arvioida karttanäkymässä, jossa on esitetty alueen rakennemalli. Rykmentinpuiston osayleiskaava on vireillä, joten rakennemalli perustunee käynnissä olevaan kaavatyöhön. Kartalle voi myös merkitä uuden asuinpaikkansa alueella. Uskon, että näiden kysymysten kautta voidaan todella saada tietoa siitä, mikä uudessa alueessa kiinnostavaa mahdollisia tulevia asukkaita.

Karttakyselyn taustalla on GoogleMapsin hybridi-ilmakuva ja sen päällä Rykmentinpuiston rakennemalli. Kuva kyselystä (c) Mapita Oy.

Kehittämisehdotuksia voi tehdä toisessa näkymässä, jonka pohjalla on suunnitelman havainnekuva. Kyselyn toteuttajat ovat varmasti tarkkaan miettineet tämänkin kohdan: havainnekuva varmasti herättelee ideoita paremmin kuin rakennemalli, mutta haasteena on kuitenkin kuvan luettavuus.

Kehittämisideoita kerätään näkymässä, jonka taustalla on alueen havainnekuva. Kuva kyselystä (c) Mapita Oy.

Pidän tästä kyselystä erittäin paljon. Sovellus on toimiva ja sopivan yksinkertainen. PehmoGIS-kyselyistä tuttu ulkoasu on miellyttävä. Lisätoivomukseni olisi, että suunnitelman voisi halutessaan asettaa pois päältä, kun haluaa tarkemmin etsiä sijaintia taustakartalta.

Kyselyn taustalla käytetään GoogleMapsin karttaa tai hybridikarttaa eli ilmakuvaa, jossa on lisäksi mm. kadut, tiet ja paikannimiä. Tuusulan alueelta Googlen ilmakuva onkin melko hyvälaatuinen, joten näkymä on havainnollinen. Etuna on myös se, että monille käyttäjille Googlen kartat ovat tuttuja.

Hyvä Tuusula, kiitos PehmoGIS! =)

PehmoGIS on tuotenimi, joka on syntynyt Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen työn tuloksena. Sovelluksia kehitetään edelleen yliopistossa paikkakokemuksen tutkimukseen liittyen, mutta kaupallisia PehmoGIS-kyselyitä suunnittelee ja toteuttaa Mapita Oy.

Asukasnäkökulma läpäisee kilpailuprosessin Vaasassa

Kirjoitettu: 6.11.2011

Vaasan Palosaaren alueen ideakilpailun työt ovat parhaillaan asukkaiden arvioitavana internetissä. Sivusto on Vaasan kaupungin ja Aalto-yliopiston pehmoGIS-tutkijoiden yhteistyön tulos.

Ennen ideakilpailun käynnistämistä Sinun Vaasa -sivustolla kerättiin asukkaiden kokemuksia alueesta. Kilpailuun osallistuvilta suunnittelijoilta edellytettiin, että kerättyä tietoa hyödynnetään ja kilpailuehdotuksessa kerrotaan, miten asukasnäkökulma on huomioitu suunnitelmassa.

Tuomaristo on oman arviointinsa tehnyt ja nyt vaasalaiset pääsevät itse arvioimaan kilpailuehdotuksia. Kilpailusivustolla kerrotaan, että asukaspalautetta tullaan käyttämään voittajaehdotuksen kehittämistyön pohjana sekä asemakaavan muutoksen valmisteluaineistona ja myöhemmin muun tarkemman suunnittelun apuna.

Vaasan Palosaaren alueen ideakilpailusivuston etusivu. (Kuva pehmoGIS-sivustolta 5.11.2011, Aalto-yliopisto ja Vaasan kaupunki)

Kilpailuehdotusten esittelysivusto on mielestäni havainnollinen ja onnistunut. Viisi kilpailuehdotusta on inhimillinen määrä arvioitavaksi ja esittelyaineistot ovat selkeitä. Myös ruotsinkieliset käyttäjät on huomioitu. Kilpailuehdotukset ovat suomenkielisiä, mutta lyhyt tiivistelmä on sivustolla ruotsiksi.

Kilpailuehdotusten arviointi on rakennettu siten, että osallistujaa ohjataan arvioimaan suunnitelmaa suhteessa alueen nykytilaan. Lähtökohtana siis on, että osallistuja tuntee suunnittelualueen. Arviointikriteerit ovat pehmoGIS-tutkimuksissa esiintyviä ympäristökokemuksen ulottuvuuksia. Osallistuja arvioi kunkin kriteerin osalta, huonontaisiko vai parantaisiko suunnitelma alueen laatua. Tämä sopii mielestäni hyvin kaupunkiympäristön uudistamiseen ja täydennysrakentamiseen tähtäävään kilpailuun. Sama lähestymistapa ei ehkä toimisi yhtä hyvin sellaisessa tilanteessa, jossa suunnitellaan uutta aluetta rakentamattomaan tai kaavoittamattomaan ympäristöön.

Palosaaren kilpailussa tuomaristo on jo valinnut voittajan ja arvioinnin tavoitteena on saada näkökulmia jatkosuunnitteluun. Tässäkin mielessä arviointimenetelmä tukee mielestäni tavoitteita: on arvokkaampaa saada tietoa ehdotusten laadusta kuin vertailla niitä keskenään.

Jos oikein etsimällä etsii arviointityökalusta kehitettävää, mielestäni arviointityökalun liukukytkimessä on pieni ongelma. Kun hanikoita on siirrellyt vasemmalle tai oikealle, käyttäjä ei enää näe, missä olikaan keskikohta. On vaikea arvioida kuinka paljon on antanut miinusta tai plussaa. Pienet pykälät mittatikulla korjaisivat ongelman. Todellisuudessa käyttäjiä on erilaisia, eikä tämä varmasti häiritse kaikkia.

Suunnitelmien arviointityökalu. (Kuva pehmoGIS-sivustolta 5.11.2011, Aalto-yliopisto ja Vaasan kaupunki)

Kokonaisuudessaan sivusto on laadukas ja hieno suoritus Vaasan kaupungilta ja pehmoGIS-tiimiltä. Sivustosta huomaa, että tekijäkaarti on asiantuntevaa: konsepti on hyvin suunniteltu ja toteutettu. Asukasnäkökulma on mukana kilpailuprosessin eri vaiheissa – siitä erityiskiitokset.

Parhaillaan ovat käynnissä myös mm. seuraavat suunnittelukilpailut:

Lue myös muita suunnittelukilpailuihin liittyviä kirjoituksiani.