Kilpailuehdotusten arviointia Sibbesborgissa

Kirjoitettu: 17.10.2011

Sipoon Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailussa verkko-osallistuminen on ollut mukana kilpailun ohjelmointivaiheesta lähtien. Kilpailun ohjelmointi käynnistyi neljällä työpajalla, jotka videoitiin ja näytettiin reaaliaikaisesti netissä. Aloitusseminaarien tarkoituksena oli uudenlaisen kilpailuformaatin ja kilpailun tavoitteiden asettaminen. Yksi seminaareista oli asukastilaisuus, missä osallistujat ideoivat kilpailun tavoitteita omasta näkökulmastaan.

Kilpailuehdotukset saapuivat lokakuun alussa ja tänään (17.10.2011) ehdotusten esittely- ja arviointisivut julkaistiin netissä. Asiantuntijatuomaristo tekee arviointityötä tahollaan ja asukkaat voivat antaa oman arvionsa netissä.

Osallistujat arvioivat tavoitteiden toteutumista antamalla pisteitä ehdotuksille. Kilpailun arviointikriteerit ovat synteesi asiantuntijoiden ja asukkaiden työpajoissa esittämistä tavoitteista. Asukkaat arvioivat siis ehdotuksia omasta näkökulmastaan. Netissä näkyvästä pisteytyksestä tuomaristo saa nopeasti yleiskäsityksen osallistujien näkemyksistä. Myös tekstikommenteille on paikkansa: arviointilomakkeella voi kertoa ehdotuksen hyviä ja huonoja puolia.

Tuomaristo voi halutessaan huomioida verkkosivujen kautta annetut arvioinnit palkintojen jaossa. Tuomaristolla on mahdollisuus antaa kunniamaininta esimerkiksi ehdotukselle, joka on herättänyt vilkasta ja uusia uria avaavaa yleisökeskustelua kilpailun nettisivuilla.

Esimerkki kilpailuehdotuksen esittelysivusta Sibbesborgin suunnittelukilpailun sivustolla. Sipoon kunta.

Sivuston tekninen toteutus
Sibbesborgin sivusto on rakennettu Joomla!-julkaisujärjestelmällä. Kilpailuehdotusten julkaisemisessa on hyödynnetty SobiPro-laajennusta Joomlalle sekä ISSUU-palvelua kilpailuehdotusten PDF-tiedostojen julkaisemisessa.

Kilpailusivustojen haasteet
Perinteisen suunnittelukilpailun tulosteita ei ole tehty nettijulkaisemista varten. Tuomaristo tekee varsinaisen arvioinnin fyysisten esittelyplanssien äärellä, mutta internetistä on tullut tärkeä työväline erityisesti kansainvälisen kilpailun yhteydessä. Esittelyaineistot ovat yleensä suuria pdf-tiedostoja ja sellaisenaan hankala saada julkaistua havainnollisesti – ainakaan ilman massiivista muokkaustyötä. Aineiston muokkausta ei kilpailun järjestäjä edes voi ryhtyä tekemään.

Kilpailusivujen parissa askarrellessa mieleeni on tullut kysymys, olisiko aika ajatella uudelleen suunnittelukilpailujen nettiarviointi ja -julkaiseminen. Voisiko ajatella, että kilpailun osallistujat tekisivät itse esittelysivun nettiin osana kilpailuaineistoa? Kilpailuohjelman laatimisvaiheessa pitää vähintäänkin miettiä, mikä nettijulkaisemisen tarkoitus on. On myös selvitettävä etukäteen, miten kilpailun nettisivuja aiotaan hyödyntää tuomariston työvälineenä. Se nimittäin asettaa sivustolle aivan erilaiset vaatimukset kuin osallistuminen.

Suunnittelukilpailut ja verkko-osallistuminen

Kirjoitettu: 8.8.2011

Suunnittelukilpailuissa hyödynnetään yhä enemmän internetiä. Kilpailun tiedottamisen ja markkinoinnin lisäksi verkkoa käytetään kilpailuehdotusten esittelyyn ja kommentointiin. Kilpailusivustoja ja -ohjelmia selailemalla olen löytänyt kolme erilaista tapaa suhtautua verkko-osallistumiseen kilpailuiden yhteydessä.

1) Ainoastaan tiedotuskanava
Usein kilpailua varten toteutetaan erillinen www-sivusto, jolla esitellään laajasti kilpailun lähtökohtia ja tavoitteita. Sivustot voivat olla erillään kaupungin tai kunnan muista sivustoista. Usein erilliset sivustot ovat ilmeeltään ja toteutukseltaan hieman vapaamuotoisempia kuin kunnan sivustolle toteutetut sivut.

2) Kilpailuehdotukset kommentoitavana
Kilpailuehdotusten julkista kommentointia käytetään jo melko yleisesti. Kommentoinnin järjestämisessä on havaittavissa kaksi eri periaatetta: kommentointi tehdään joko tuomariston arviointityön kanssa samanaikaisesti tai sen jälkeen. Jos kommentteja kerätään jo arviointivaiheessa, kuten esimerkiksi Jyväskylän Kankaan kilpailussa, tuomaristo voi huomioida verkossa esitetyt mielipiteet. Joskus kuntalaisarvioinnin suosikkiehdotus voidaan palkita erikseen esimerkiksi erityismaininnalla.

Toisinaan kommentit kerätään vasta tuomariston päätöksen jälkeen. Tätä mallia on sovellettu esimerkiksi Vaasan Palosaaren salmen ideakilpailussa.

3) Verkko-osallistuminen läsnä koko kilpailuprosessissa
Internet voi myös olla laajemmassa roolissa kuin vain tiedotus- ja kilpailuehdotusten kommentointikanavana. Sipoon Sibbesborgin Kestävän yhdyskynnan kilpailussa on haettu uudenlaista kilpailumuotoa ja internet on ollut läsnä koko kilpailuprosessissa ohjelmointivaiheesta alkaen. Kilpailuohjelmaa ja tavoitteita työstettiin vuorovaikutteisesti internetissä. Ohjelmointivaiheessa järjestetyt asiantuntija- ja asukastyöpajat videoitiin ja niitä oli mahdollista seurata ja kommentoida reaaliaikaisesti internetissä. Saman tyyppistä vuorovaikutteista mallia sovelletaan Jyväskylän Kankaan alueen ideakilpailussa.

Sibbesborgin kilpailuehdotukset arviointi verkossa käynnistyy myöhemmin tänä syksynä, jolloin kirjoitan siitä lisää. Sibbesborgin kilpailun tiedottamisessa on hyödynnetty myös Facebookia: siellä ei käydä keskustelua, mutta Sibbesborg-sivusta ”tykkäämällä” käyttäjä saa seinälleen näkyviin kilpailun ajankohtaiset tiedotukset.

Vaasan Palosaaren salmen ideakilpailussakin internetiä on hyödynnetty laajemmin kuin vain kilpailuehdotusten kommentointiin. Kilpailun alkuvaiheessa asukasnäkökulmaa on kartoitettu Sinun Vaasa -sovelluksen avulla. Kilpailijoiden edellytetään hyödyntävän ehdotuksissaan internetin kautta kerättyjä asukkaiden kommentteja.

Sibbesborg-kilpailun sivu Facebookissa tiedottaa kilpailun ajankohtaisista vaiheista. Lähteet: Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu, Sipoon kunta, 2011 ja Facebook-sovellus.

Internet huomioidaan kilpailuohjelmassa
Ohjelman laatimisessa kannattaa huomioida nettijulkaisemisen tarpeet, jotta julkaiseminen ei käy järjestävälle organisaatiolle liian työlääksi. Esimerkiksi kilpailuplanssien PDF-tiedostoista kannattaa pyytää valmiiksi webiin optimoidut versiot ja pyytää erillinen tiivistelmä suunnitelmaselostuksesta. Kilpailijoidenkin kannalta on oikeudenmukaista ja välttämätöntä tuoda selkeästi esiin, mitä aineistoja internetissä julkaistaan.