Paras argumentti voittakoon?

Kirjoitettu: 23.1.2013

Hesarin sivuilla voi nyt antaa keskustelukommenteista tarkempaa palautetta. Lehti on lisännyt keskustelupalstalleen uuden toiminnon, argumenttien arvioinnin. Sen lisäksi, että voit ilmoittaa olevasi samaa tai eri mieltä, voit myös arvioida, onko mielipide hyvin vai huonosti argumentoitu.

Helsingin Sanomien sivustolla verkkokeskustelussa voi arvioida myös argumentteja. (Kuva hs.fi-sivustolta 23.1.2013)
Helsingin Sanomien sivustolla verkkokeskustelussa voi arvioida myös argumentteja. (Kuva hs.fi-sivustolta 23.1.2013)

Mielenkiintoinen pieni uudistus. Ainakin itse antaisin mielelläni pisteitä hyvistä argumenteista. Toivottavasti Hesari seuraa argumentti-painikkeiden mahdollisia vaikutuksia. Nähtäväksi jää, muuttuuko esimerkiksi keskustelun ja argumentoinnin taso tai lukijan kokemus, vai jääkö tämä vain hassuksi lisänappulaksi sivustolle.

Argumenttien arviointi voisi antaa uudenlaisen näkökulman myös maankäytön suunnittelun tiimoilta käytäviin keskusteluihin. Siitä voisi olla apua kommenttien analysoinnissakin.

otakantaa.fi on uusi vuorovaikutusfoorumi

Kirjoitettu: 1.9.2012

Oletko jo tutustunut otakantaa.fi-palveluun? Kyseessä on uusi kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusfoorumi. Palvelua kehitetään Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe-ohjelma).

Palvelu tarjoaa hallinnon käyttöön vuorovaikutustyökaluja ja toimintamalleja. Esimerkiksi verkkokeskustelu ja tekstin kommentointityökalu ovat käytössä jo nyt. Myöhemmin tulossa on ainakin aloitepalvelu kansalaisille sekä lausuntopalvelu, jolla virkamiehet voivat lähettää lausuntopyyntöjä ja seurata lausuntojen etenemistä. Palvelu auttaa myös osallistumisen suunnittelussa ja tietopankista löytyy demokratiaan ja kansalaisosallistumiseen liittyvää materiaalia.

otakantaa.fi sivusto on virkamiesten ja kansalaisten uusi vuorovaikutusfoorumi. Kuva sivustolta 31.8.2012, Oikeusministeriö.

Osallistumisympäristö & maankäytön suunnittelu

Osallistumisympäristöä voi käyttää missä tahansa julkishallinnon hankkeissa tai projekteissa. Olisiko tässä työväline myös kaavahankkeiden verkko-osallistumiseen? Tietojeni mukaan yksikään kunta ei ole vielä ottanut verkkovuorovaikutusta osaksi virallista kaavaprosessia. Monenlaisia menetelmiä on toki kaavahankkeissakin käytetty, mutta ne ovat olleet yleensä ainutkertaisia. Monia esimerkkejä on tässäkin blogissa esitelty. Systemaattista toimintatapaa ei missään kunnassa taida olla käytössä.

Tällä hetkellä osallistumisympäristössä näyttää olevan yksi rakennettuun ympäristöön liittyvä hanke: Uuden Oulun kulttuuriympäristöohjelma. Kartta olisi kyllä tarpeen näissä keskusteluissa, jotka liittyvät paikkaan tavalla tai toisella. SADe-ohjelman Elinympäristön tietopalvelut -osiossa on kehitteillä karttapohjaisia sovelluksia. Toivottavasti sovellukset tulevat toimimaan yhteen siten, että samaa karttasovellusta voidaan hyödyntää osallistumisympäristössä.

Karttalinkki olisi olennainen työkalu, kun puhutaan tärkeistä paikoista. Kuva otakantaa.fi sivustolta 31.8.2012, Oikeusministeriö.

Jatkuva kehittäminen

Osallistumisympäristöä kehitetään jatkuvasti ja kehitystyö on käyttäjälähtöistä: hankkeessa on sovellettu monenlaisia tapoja osallistaa kansalaisia ja osallistumisen asiantuntijoita työkalun kehittämiseen. Jo projektin alkuvaiheessa ministeriö kokosi kaksi ryhmää, kansalaisraadin ja kehittäjäyhteisön, jotka ovat vaikuttaneet työkalun valmisteluun. Sivuston kautta voi tietysti myös antaa palautetta kuka tahansa.

Tästä ajattelutavasta on hyvä ottaa oppia – sivusto tai palvelu ei ole koskaan valmis!