Julkaisut ja artikkelit

Tässä lista tieteellisistä ja vähän epätieteellisemmistä artikkeleista, joita olen viime vuosina kirjoittanut tai ollut mukana kirjoittamassa.

Tieteelliset julkaisut

  • Nummi, P. (2017). Kulttuurikartoitus ja hallintorajat ylittävä yhteistyö Nikkilän Kulttuurikäytävä-projektissa. Teoksessa: Häyrynen, M. & Wallin, A. Kulttuurisuunnittelu – Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Tietolipas 258. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki.
  • Nummi, P. (2017). Social Media Data Analysis in Urban e-Planning. International Journal of E-Planning Research, 6(4), 18-31.
  • Nummi, P., & Tzoulas, T. (2015). Engaging Citizens in Cultural Planning with a Web Map Survey. Culture and Local Governance, 5(1-2), 161-173.
  • Eräranta, S. & Kahila-Tani, M. & Nummi-Sund, P. (2015). Web-based Public Participation in Urban Planning Competitions. International Journal of E-Planning Research, 4(1), 1-18.
  • Staffans, A., Rantanen, H. and Nummi, P. 2010. Local Internet Forums. Interactive Land Use Planning and Urban Development in Neighbourhoods. In: Carlos Nunes Silva (ed.) Handbook of Research on ePlanning: ICTs for Urban Development and Monitoring. IGI Global. ISBN 9781615209293
  • Huisko, S. & Nummi, P. & Rantanen, H. & Staffans, A. 4P Forum – Managing Local, Place-based Knowledge. APMS 2008 Innovations in Networks. Helsinki University of Technology TKK, Espoo, Finland. September 14-17, 2008.

Muut artikkelit ja julkaisut